• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Långsiktig strategi för Solvallas byggnader

November 19, 2014
 

Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för driva travsporten framåt. Verksamheten har sedan starten på Solvalla 1931 genomgått en rad förändringar vilket lett till att behoven av vissa byggnader förändrats och att fastighetstekniken i de många byggnaderna föråldrats.

 

WSP Real Estate fick vid årsskiftet förtroendet att genomföra en analys av underhålls- och investeringsbehov i området för att på så sätt hjälpa Solvalla med att lägga upp en strategi för hur området ska användas och förvaltas effektivast i framtiden. Syftet är att se vilka byggnader som kan renoveras, utvecklas eller som rentav måste rivas. Utmaningen för Solvalla ligger nu i att genomföra förändringar i området utan att störa travsportsverksamheten. Såväl läktare, hästsjukhus som travbanor har ingått i utredningen, liksom en energioptimeringsstudie av de gamla häststallarna. I arbetet ingick förutom 35 byggnader även en trojansk häst utförd i trä.

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown