• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Hyresavtal för garage omfattar inte betongskador

December 03, 2014
 

Många hyresavtal som tecknats mellan fastighetsägare och garageoperatörer saknar tydliga klausuler om vem som ansvarar för slitage av själva betongkonstruktionen.

 

I vårt klimat används vägsalt, och i kombination med smältvatten från bilar orsakar saltet på några års sikt korrosion av armeringen inuti betongen. Konsekvensen blir att armeringen spränger sönder betongen som på sikt förlorar sin bärförmåga. Reparationerna brukar bli mycket kostsamma.

Processen tar visserligen flera år men kan accelerera vid felaktigt underhåll av betongen. Ofta används klausuler om ytskikt som kan tolkas som vanlig målarfärg. För att förhindra hållfasthetsproblem krävs dock ett vattentätt tätskikt, t.ex av bromatta eller polyurethanskikt.  

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown