• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

WSPs hållbarhetsnätverk

 
 

 
 

Vad har vi på WSP för roll i att skapa en hållbar utveckling av miljonprogrammen?

December 01, 2014
 

Det är en stor utmaning för både Sverige och EU att utveckla vår bebyggda miljö, speciellt då miljonprogrammen. Utvecklingen ska vara hållbar och samtidigt både minska klimatavtryck , minska utanförskap, höja attraktiviteten och skapa tillväxt. Idéerna och lösningar är många och bra men den stora utmaningen ligger i vem som ska betala kalaset.

 

Svårigheten är att vinsten av upprustningen många gånger inte tillfaller den som idag behöver bekosta den . Så hur kan vi se affären framöver? Vem behöver involveras  och satsa, och på vilket sätt? Vilken roll bör kommunen ha i att utveckla områdena, förutom att ta fram ett planprogram eller visioner? Vad är vinsten för fastighetsägare, energibolag och andra företag  att rusta upp hållbart?Den breda konsultverksamheten inom WSP, ger oss förmånen att jobba med de flesta av åtgärdsägarna i miljonprogramsområde . Vi jobbar dock ofta mycket traditionellt, i stuprör respektive disciplin för sig och i de flesta fall utifrån vad fastighetsägaren tror sig klara göra.Med vår kunskap, erfarenhet och intresse för en hållbar utveckling vill vi mer än så.!

Därför testar vi nu vår metod Draknästet, ett koncept där vi sätter oss ned med ledningen från ett fastighetsbolag och skissar fram åtgärder och lösningar som både på kort och lång sikt blir hållbara både för fastighetsbolaget men även för området. Genom Draknästet försöker vi  tillsammans med fastighetsägarna identifiera och se olika steg och möjligheter som därmed hjälper dem ta ett större kliv mot en hållbar utveckling och skapa mervärden både i och utanför fastigheten. Med vårt nätverk och kunnande har vi möjligheten att hjälpa våra fastighetsägare att identifiera samverkansaktörer, och finansieringslösningar för att kunna ta ett steg som kanske tidigare inte varit möjlig för dem själva att se eller genomföra . 

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown