• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Strängare säkerhetskrav för hotell

January 15, 2015
 

Visste du att hotellverksamhet till skillnad från andra kommersiella fastigheter har hårdare krav på brandsäkerhet och elrevision?

 

Den som övernattar på ett hotell, befinner sig i en okänd miljö, varför brandsäkerheten blir extra viktig. Varje större hotell (mer än 9 gäster eller 5 rum) skall vara utrustade med brand och utrymningslarm, nödbelysning i samtliga utrymningsvägar och anslag med utrymningsplan i varje gästrum. Varje gästrum likväl som korridor ska utformas som en egen brandcell.

En vanlig brist som återkommer i de flesta hotell är att korridoren (som är en utrymningsväg) ofta har en för stor brandbelastning genom att soffgrupper och andra föremål placeras där för att höja trivseln för gästerna. I äldre hotell kan man även finna brister i tätningar kring brandspjäll vars avsikt är att förhindra spridning av brand genom ventilationen från ett hotellrum till ett annat. Upptäcker man sådana systematiska fel, måste åtgärder ofta utföras i alla hotellrum, vilket kan bli en kostsam erfarenhet.

Hotell har också ett lagkrav på en årlig el-revision av fastighetens el-anläggning. Detta skiljer sig från övriga fastigheter som styrs av ett krav från respektive fastighets försäkringsbolag, och som oftast har 3-åriga intervall istället.

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown