• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Hotellet sjunker i PUB

February 16, 2015
 

I januari släpptes nyheten att varuhuset PUB, blir ett nytt hotell under Scandics regi. Fastigheten består idag av ett varuhus med ett ovanpåliggande hotell, men en betydande andel av handelsytorna ska nu konverteras till hotellverksamhet genom att hotellet ”växer sig neråt” i byggnaden.

 

Hotellet kommer omfatta 400 hotellrum plus 3 000 kvadratmeter restauranger och mötesplatser när ombyggnationen är klar någon gång under 2016.

WSP medverkade som rådgivare till fastighetsbolaget AxFast då den tidigare ägaren Atrium Ljungberg valde att sälja fastigheten för 980 miljoner kronor. Vid besiktningen som WSP utförde, ingick att ta hänsyn till de framtida ombyggnadsplanerna. Vid en normal Due Diligence tittar man traditionellt på framtida underhålls och investeringsbehov. Vid förvärv av konverteringsprojekt måste besiktningsmännen även ta hänsyn till de framtida planerna som finns för fastigheten, och belysa både möjligheter och risker som fastighetsägaren kan ställas inför vid de kommande ombyggnaderna. WSP deltog som rådgivare inom byggnadsteknik, installationsteknik och brandfrågor.

Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett centralt läge. Som fastighetsägare kan det dock vara en utmaning att anpassa dessa byggnader takt med att stadens behov förändrats. Vissa fastigheter kan behöva en mer genomgående konvertering för att kunna attrahera hyresgäster.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown