• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Kontorisering: Tillbaka till framtiden

February 11, 2015
 

Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett centralt läge. Som fastighetsägare kan det dock vara en utmaning att anpassa dessa byggnader i takt med att stadens behov förändrats.

 

Vissa fastigheter kan behöva en mer genomgående konvertering för att kunna attrahera hyresgäster.  Den viktigaste förutsättningen för en fastighetskonvertering är att den på något sätt skapar ett mervärde. Om fastigheten har hög vakansgrand och i övrigt har rätt förutsättningar och läge kan det vara en god affär att förändra användningen av byggnaden, vilket också kan tillföra en unik funktion till en plats eller stadsdel.

Det finns höga förväntningar på kontorsmarknaden idag. Ett modernt kontor ska framförallt vara flexibelt och kunna rymma fler hyresgäster än vad de från början var projekterade för. Förtätning av ett kontor kan orsaka problem med mediaförsörjning och brandsäkerhet. En utökad mängd människor kräver förändrade lösningar för nödutrymning. Finns tillräcklig kapacitet i befintliga installationer för att genomföra förändringar, eller måste även nya installationer projekteras? Om man utgår från en äldre fastighet, är grundläggning utförd med tillförlitligt fuktskydd, eller riskerar man fuktproblem? Hur flexibel är fastigheten med hänsyn till att antalet hyresgäster kan variera med tiden?

Ofta krävs även möjligheten att ändra detaljplanen på den specifika fastigheten för att projektet till slut ska gå i lås. Att förändra en byggnad som ursprungligen varit byggd för en annan verksamhet bjuder också på en hel del tekniska utmaningar - utmaningar som kan sätta begränsningar och medföra onödiga kostnader för projektet. Dessa begränsningar är viktiga att lyfta fram i tidigt skede, då de kan vara utslagsgivande för ett investeringsbeslut.

Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett centralt läge. Som fastighetsägare kan det dock vara en utmaning att anpassa dessa byggnader takt med att stadens behov förändrats. Vissa fastigheter kan behöva en mer genomgående konvertering för att kunna attrahera hyresgäster.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown