• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Smidig som ett kylskåp

February 13, 2015
 

Den gamla utformningen av energideklarationer har i åratal orsakat huvudbry för utländska investerare som är vana vid ett annat system indelat i klasser. Nu byter Boverket utseende på energideklarationer till ett enklare system och byggnaderna kommer sedan 1 januari delas in i energiklasser – på samma sätt som t.ex märkningen av ett kylskåp

 

Den nya utformningen har samma typ av utformning som du kan se på produkter som till exempel TV-apparater och vitvaror. Men det finns en viktig skillnad. I en elektronikbutik finns nästan bara nya moderna produkter och de flesta apparater man tittar på har energiklass A till C. Detsamma kommer att gälla för nya byggnader. De flesta byggnader är dock äldre och klasserna D, E, F eller G kommer därför vara de vanligast förekommande klasserna.

Skalans sju energiklasser utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Nya byggnader kommer motsvara lägst Energiklass C, och klasserna A och B kommer således gäller speciellt energieffektiva byggnader.

Fastighetsägare som har energideklarerat enligt det tidigare systemet kan konvertera sin deklaration på Boverket webplats. Enligt lag måste en byggnad ha en giltig energideklaration vid försäljning.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown