• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Andra stoppet på min cleantechresa till Kanada, Montreal och Quebec city

June 28, 2016
 

Efter mitt första stopp i Ottawa, glatt överraskad av likheter och alla möjligheter, inser jag att detta bara var början. Regionerna/provinserna är självständiga och att hitta möjligheter i en region innebär inte automatiskt att det är samma förutsättningar i nästa. Trots det korta avståndet mellan Ottawa(Ontario) och Monteral (Quebec) finns skillnader men även vissa likheter.

 

Det finns ett stort intresse i Montreal och Quebec för en hållbar utveckling samt att testa och utveckla gröna lösningar. Även här kan man hitta kluster, initiativ och bidrag inom ett antal cleantech-områden.

Systemet för avfallshantering är under utveckling eftersom det inom kort kommer att implementeras lagstiftning som påverkar denna. Exempelvis finns direktiv på att platspåsar ska fasas ut från regionen inom kort, utsortering till fler fraktioner och bättre hantering av organiskt avfall kommer också krävas framöver. Av den anledningen har både Montreal (i vissa delar av staden) och Quebec city börjat omvandlingen till ett nytt avfallssystem. I båda städerna finns pågående planer på att det organiska avfallet ska rötas och den producerade biogasen uppgraderas och injiceras på naturgasnätet. I ett stadsområde har Envacs avfallskvarnar installerats. I ett annat område prövas färgade påsar som möjliggör fler fraktioner som får minskade transporter till följd. Det pågår också ett projekt för att kunna förse lastbilar med flytande biogas.

Vattenkraften är väl utvecklad och förser hela Quebec och andra regioner med energi. Elpriserna är låga så uppvärmning och ventilation går på el. Fokus ligger således på att ersätta andra fossila energikällor med förnybar energi. Precis som i Sverige växer intresset för använda outnyttjade flöden till nya affärsmöjligheter och ett industrikluster finns där outnyttjade flöden ”annonseras ut” för andra och nya företag. Ett kluster har till exempel bildats för att göra affär på, och produkter av, kasserade däck.

Urban odling finns och ett bolag som nämns är Lufra farms. Deras affärside är att använda tak med ett slutet system för odling.

Ett flertal innovations-/researchkluster finns både i Montreal och Quebec. De fokuserar på olika frågor som till exempel trä/bygg och livsmedel. I Quebec finns technical showcases där staden låter tekniska lösningar i framkant testas på olika ställen i staden. 21 sådana är igång idag och teknik från Sverige är även välkommet.

Både i Monteral och Quebec jobbar man för att minska biltrafiken genom att exemplvis förbättra framfarten för kollektivtrafiken men även kunna erbjuda andra transportmöjligheter såsom cykelpooler.

Det är otroligt intressant att ha både interna och externa möten kring de svenska bolag jag presenterar. Både mina kanadensiska kollegor och organisationer/företag utanför vår WSP-värld prickar ofta samma aktör eller initiativ som vi bör prata med eller träffa i september. Fokus är dock olika beroende på om några av mina tekniska kollegor frågar om den svenska tekniken eller exempelvis Invest Montreal. Genom dessa olika möten måste jag säga att jag fått ett ganska bra grepp om vad som behövs som nästa steg för bolagen och vem de kanske bör träffa väl här!

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown