• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Det är nu vi ska hitta samarbetspartners och möjligheter kring cleantech och hållbarhet i Kanada

September 22, 2016
 

Åter på plats i Halifax men i sällskap med sex bolag, Invest in Skåne och Malmö stad är vi nu här för att tillsammans spana in affärsmöjligheter och intresse kring hållbarhet och cleantech. Intresset är stort för vårt besök och många av stadens nyckelaktörer har nu träffat vår delegation och lyssnat på våra bolag och vad de kan erbjuda.

 

Första stoppet är nu avklarat och ett flertal B2B-möten genomfördes.  Jag tror delegationen är enig med oss att det är enkelt att vara här, det finns ett ärligt intresse för vår teknik. Om det sedan räcker för skapa affärer får vi väl se. Det finns många likheter mellan Halifax och Malmö och då inte enbart samma antal invånare, vilket både påtalades av borgmästare Savage och Stefan Lindhe från Malmö på en av de välbesökta konferenserna

Förnybar energi, avfallshantering, livsmedels odling och hållbara byggnader lyftes flera gånger under vårt besök. Vår tidiga satsning på infrastruktur, tex fjärrvärme, sneglar man avundsjukt på och intresset är stort att starta upp ett här.

Intressant för oss är nog att följa deras miljonsatsning på ocentech. Halifax kommer i ett antal år framöver fortsätta att vara en av de hamnar där tillverkning av fartyg kommer vara i fokus. En testbädd för ocentech har därför planerats och startats upp under kommande år.

Vårt holistiska tänkande i kombination med en tradition av att cykla, utnyttja kollektivtrafik och hälsa och miljö gör att vi nog upplever vi ligger en bra bit före. Tex är det få bygg/fastighetsbolag som kan se den långsiktiga affären att bygga hållbart eller grönt. Möjligheterna är således många i Halifax att komma in på deras marknad eftersom det finns få konkurrenter just nu.

Pluset är såklart att gruppen vi har med är intresserad och positiva. Mellan seriösa B2B-möten och konferenser fanns många skratt i delegationen och en och annan hummer lät sig smakas.

Nu väntar en ny intensiv dag i Ottawa.