• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Designing Future Cities

 
 

Blogg om att utveckla framtidens städer Framtiden skapas nu. Följ WSP och dess medarbetera i arbetet med att utveckla framtidens städer.

 
 

Första stoppet på min cleantech resa till Kanada, Ottawa

July 04, 2016
 

Ottawa, en stad som har bra möjligheter för att vilja ta emot svensk miljöteknik.

 

Ottawa vill precis som Malmö eller Helsingborg utveckla den hållbara staden och testar sig fram med nya tekniker och processer. I mitt möte med Invest Ottawa nämndes allt från den nya satsningen på lightrail till urbana aquaponics och energieffektivisering, så det var som att vara ”hemma”

Det pågår ett flertal olika stödprogram och initiativ i Ottawa i syfte att bygga den hållbara och smarta staden. Sex olika områden är av intresse för stadens utveckling och däribland finns cleantech och smart/digital teknik. Regionen Ontario och City of Ottawa  försöker med flertal olika verktyg som city innovation program, testbädds och andra incitament försöka locka till sig cleantech företag, även då utländska.

Det finns flertal utvecklings projekt igång med höga ambitioner kring en hållbar utveckling l där man gärna testar nya lösningar och teknik. Zibi projektet är ett sådant där One Planet livings principer ska genomyra utvecklingsprojektet. Här utvärderas och beslutas just nu om vilken grön teknik för energi, avfall och infrastruktur som ska användas. Därefter ska beslut tas om smarta lösningar för livsmedelsförsörjning, hälsa livsstil och teknik i fastigheterna. Ett flertal andra stora investeringsprojekt pågår där cleantech/hållbarhet är en inriktning.

Det pågår diskussioner om att omvandla stadens och regionen energisystem till fossilbränslefri och eftersom staden äger energiinfrastrukturen finns stora möjligheter att kunna förändra framtidens energimix. Deras vision om den framtida avfallshantering är ett jag fortfarande lite nyfiken på och hoppas få veta mer om kommande dagar.

Under möte med Ottawa Invest framkom ett flertal initiativ och projekt där svensk teknik och kunnande välkomnas. Det finns både ett innovationsprogram men även testbädds där ny teknik kan komma in på marknaden. Industrin och energi sektorn söker gröna lösningar men harsvårt att hitta teknik och företag och där välkomnas också ny teknik och lösningar.

Det som jag slås av när jag presenterar de svenska bolagen är hur lätt det är att fånga intresse och vilja att veta mer. Det finns en stor respekt och nyfikenhet vad vi ”svenskar” har och kan erbjuda när det gäller cleantech. De tycker vi kommit så mycket längre vilket såklart är en stor fördel för våra bolag.  Likheterna är också stora kring affärsutveckling och sättet att resonera kring tekniken vilket gör att jag nog gärna velat etablera mig här som bolag!

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown