• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Blir nästa dealbreaker en kemtvätt?

September 29, 2015
 

De flesta som gjort fastighetstransaktioner i Sverige har någon gång stött på kommentarer om gamla kemtvättar och klorerade lösningsmedel, vilket sällan orsakat några friskrivningsklausuler i köpeavtalen. Nu har kunskapen om dessa ökat hos myndigheterna, som successivt börjar ställa högre krav på undersökning och sanering.

 

Att undersöka och sanera klorerade lösningsmedel kan medföra stora utmaningar, då det både är svårt att lokalisera och avgränsa källan och spridningsvägarna. Risken blir därför extremt svår att kvantifiera och prissätta i en transaktion.

Exempel på klorerade lösningsmedel som har hanterats på ett stort antal platser i Sverige är tetrakloreten (tidigare perkloretylen), trikloreten (kallas ibland för ”tri”) och triklormetan (kloroform). Klorerade lösningsmedel har använts under flera decennier i stor omfattning inom svensk industri, främst inom verkstadsindustrin och kemtvättar. Ämnena har hög toxicitet och några av nedbrytningsprodukterna är cancerogena. De är även tyngre än vatten och är till viss del vattenlösliga, vilket gör spridningsmönstret i mark komplicerat och föroreningen sprider sig lätt.

Fastighetsägare bör vara medvetna om den potentiella risk som historiska verksamheter på fastigheten kan medföra. Då förbrukningen av TRI kulminerade under 1970-talet så finns det en risk att tidigare verksamhetsutövare inte längre är verksamma och fastighetsägaren kan därför behöva stå för kostnaderna för en potentiell sanering. WSP har ett team i Halmstad specialiserade på problematiken som väntas bli nästa dealbreaker.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown