• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Fasaden krackelerar då branschen pratar om långsiktighet

December 15, 2015
 

På 90-talet började man bygga med enskiktstätade fasadkonstruktioner som var snabb och billig byggmetod som efter några år visade sig orsaka problem med mögelpåväxt i väggkonstruktionen. Detta fick konsekvensen att hela fasader på byggnader som inte ens var 10 år gamla var tvungna att bytas ut. En efterföljande debatt blossade upp om dessa konstruktioners olämplighet, och efter ett antal utredningar visade det sig att skadorna var mest frekventa i väderutsatta lägen i södra Sverige. På grund av det mildare vädret har nu problem börjat rapporterats i Norrlands kuststäder. I tider då branschen talar om långsiktighet och hållbarhet är det märkligt att denna kortsiktiga metod fortfarande används. I en fastighetstransaktion kan en enskiktstätad fasad vara en riktig dealbreaker.

 

Ett traditionellt hus byggs med tvåstegstätad fasad. En tvåstegstätad fasad innebär att fasaden har dubbla skydd för nederbörd. Det yttre skiktet är lite enklare och förenklat uttryckt tänkt att ta den "första smällen" då det regnar och blåser. Om någon fukt trots allt letar sig in innanför det yttre skiktet finns en ventilerad luftspalt som gör att fukten kan torka ut utan att skada ytterväggen. Det inre fuktskyddet är till för att skydda själva väggkonstruktionen, ofta gjord av träreglar och isolering.

I en enskiktstätad konstruktion tar man bort luftspalten vilket leder till att nederbörd som letat sig in konstruktionen inte kan torka ut, vilket på sikt leder till mögelpåväxt i virket. De första problemen inträffar då puts med tiden skadas det uppstår mekaniska skador eller sprickor kring infästningar. I dessa sprickor letar sig vattnet in och sedan är det bara en tidsfråga innan problemet blir så stora att fasaden måste rivas.  

I en fastighetstransaktion kan en enskiktstätad konstruktion vara en riktig dealbreaker. Även en till synes helt skadefri fasad kan få en köpare att dra sig ur en affär, eftersom det är omöjligt att bedöma framtida renoveringskostnader.
 
Man har sedan 90talet forskat och gradvis förbättrat de enskiktstätade konstruktionerna, men tyvärr används fortfarande bristfälliga konstruktioner på marknaden. Och de förbättrade fasaderna har ännu inte använts så pass länge att man kan bedöma den tekniska livslängden. Konsekvensen i en fastighetsaffär är att man kan köpa på sig en framtida kostnad som man inte med säkerhet vet när eller om den kommer utfalla. Som långsiktig investering är därför en byggnad med denna konstruktion en osäker investering.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown