• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Göteborg växer med helt Helsingborg

October 08, 2015
 

Just nu händer det mer än på länge i Göteborg. Staden ska växa med ett helt Helsingborg till år 2035 och innan dess ska den hinna fira sitt 400-årsjubiluem och bli en grön och tillgänglig storstad. Men vilka risker och möjligheter finns då i samband med detta?

 

I Göteborgs översiktsplan, som är en del av arbetet med utvecklingen av staden, lyfts ett antal s.k. ”tyngdpunkter” fram. Dessa är flera centralt belägna omoderna platser/torg som i dagsläget inte alls nyttjas fullt ut. Planerna på förtätning med utökade spårvägsförbindelser till centrum kommer göra dessa platser till intressanta exploateringsområden. Men inte bara för nybyggnation. Det finns också möjligheter att hitta spännande gamla byggnader för konvertering till bostäder, arbetsplatser och servicebyggnader.

I strategin för Göteborgs stad står det att man här ska dra nytta av det som redan finns genom att stärka, komplettera och vidareutveckla dagens bebyggelsestruktur. Så för att nå de satta målen med bostäder till ytterligare 150 000 invånare samt ytterligare 80 000 arbetsplatser kommer möjligheten till konverteringar av byggnader parallellt med nybyggnation att behöva ses över.

Industri till kontor, kontor till bostad, bostad till vårdhem? När är det en ekonomiskt lönsam affär och när är det en risk som inte är värd att ta? Vilken befintlig bebyggelse kan ge mervärde åt ett helt område när staden förtätas och vilka byggnader bör hellre rivas för att ge plats åt nytt? WSP har sedan länge varit med och utvärderat den här typen av processer i allt från enskilda byggnader till hela områden för att bedöma dess potentialer och/eller risker i form av tekniska lösningar, konstruktionsfrågor, markmiljö och miljöcertifieringssystem.


Läs mer om WSPs konverteringsanalys

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown