• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Het sommar för transaktioner

September 02, 2014
 

Nu när hösten påbörjas kan man konstatera att fastighetsmarknaden varit lika het som vädret, då stora fastighetsaffärer från våren går vidare in i Q3.

 

WSPs fastighetsrådgivning kan se en fortsatt efterfrågan på mindre volatila fastighetsektorer såsom bostad, äldreboende, logistik och specialfastigheter. Kontorsmarknaden har dock hämtat sig, vilket anses bero på tilltro i arbetsmarknaden och nya lokalbehov.

Under första halvåret omsattes fastigheter för drygt 65 mdkr vilket är en kraftig ökning (36%) jämfört med tidigare år. Volymen under Q2 kan t.o.m. jämföras med samma kvartal 2007(!). Merparten av transaktionerna har skett tätorter kring Stockholm och Västsverige, men ett geografiskt risktagande har tilltagit. Enligt många bedömare har det blivit lättare att ordna finansiering av affärerna. Enligt många analytiker förutspås en fortsatt stark transaktionsmarknad under resten av hösten.

De svenska investerarna dominerar, men flera utländska pensionsfonder investerar alltjämt i svenska kvalitetsfastigheter. En del tyska investerare har trots allt valt att avyttra i Sverige, men WSP som har många globala kontakter ser ingen tydlig enhetlig trend för minskat intresse från utländska investerare som idag står för ca en tiondel av transaktionsvolymen.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown