• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Körförbud för hissar

October 16, 2014
 

Hissar som saknar tät korgdörr riskerar att få körförbud vid årsskiftet 14/15.

 

EU ”Hissdirektiv” som innebär att alla hisskorgar ska ha egna korgdörrar har införts för att minska risken för klämskador. Lagen som trädde i kraft vid årsskiftet 14/15 kan innebära körförbud eller sanktionsavgift på alla hissar som saknar tät korgdörr. Kravet gäller hissar för persontransport som i huvudsak betjänar arbetslokaler. För närvarande gäller inte kravet för bostäder, om inte en större förändring av hissen utförs (då gäller även kravet för bostadshus). Dispens kan erhållas för kulturella miljöer, eller om installation är svårt att genomföra tekniskt.

 

WSP tillhandahåller många olika tjänster inom fastighetsteknik som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
 

Fastigheter