• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Livsviktigt – Livsfarligt

December 03, 2015
 

År 1976 deltog ett antal krigsveteraner i en kongress i Philadelpia. Efter några dagar insjuknade ett stort antal i svår lunginflammation som ledde till att flera dog. Denna svåra form av lunginflammation hade inte beskrivits tidigare, men när man sedermera kunde påvisa den bakomliggande bakterien döptes sjukdomen till ”legionärs”sjukan. Trots att en lång tid har förflutit sedan upptäckten så leder okunskap i förvaltningen fortfarande till problem i moderna byggnader i Sverige.

 

Legionella, ”legionärssjuka” eller ”Pontiacfeber” kan orsaka lunginflammation. Legionella är en bakterie som har anpassat sig till människors moderna vattenmiljöer. Legionellabakterierna kan också ge upphov till Pontiac feber, en lindrigare självläkande sjukdom. Bakterien trivs bäst i temperaturer mellan +20°C och +45°C. Bakterierna dör efter ett par sekunder i 70-gradigt vatten. Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. I Sverige anmäls 5-10 fall årligen, dödligheten är ca 10-20%.

Bakterierna smittar huvudsakligen genom att transporteras i mycket små vattendroppar, så kallad aerosoler. Risken ökar ju mindre vattendropparna är. Omfattande legionellautbrott har på detta vis orsakats av duschar, bubbelbad, befuktningsaggregat, fontäner samt kyltorn. Smitta mellan personer förekommer inte. Det går bra att dricka vatten där legionellabakterier påvisats. Det är viktigt att man inte har stillastående tappvarmvatten i någon del av tappvarmvattensystemet, vid ombyggnationer och ändringar i vattensystemet är det inte ovanligt att det blir avstick med stillastående vatten, där förökar sig bakterierna.

Det finns enkla hjälpmedel för att minska risken för legionella:

1. Se till att varmvattencirkulationen (VVC) har rätt temperatur (50°C) i alla stammar. Det ska inte ta längre tid än ca 1 minut att få minst 50°C vid samtliga tappställen. Injustering av VVC kan vara en lämplig åtgärd.

2. Varmvattentemperaturen ska vara lägst 60°C i varmvattenberedare.

3. Kallvattentemperaturen ska inte överstiga 20°C efter ca 1 minuts genomspolande. Se upp med dåligt isolerade kallvattenrör som värms av intilliggande varmvattenrör.
4. Undvik att skapa ”döda zoner” med stillastående vatten i exempelvis rörledningar och cisterner. Avsättningar för framtida installationer bör helt undvikas.För avstick och blindledningar är tumregeln att den bit som blir kvar inte får vara längre än ledningens dimension.

5. Begränsa användningen av anordningar som bildar en aerosol, små vattendroppar, av tappvarmvatten och som kan riskera att inandas av människor.

6. Handdukstorkar kan vara kopplade på VVC-systemet och det kan innebära en ökad risk beroende på om vattenflödet kan stängas av eller minskas så att temperaturen blir för låg.

7. En ökad risk är tappställen som inte används ofta, där temperaturen ligger vid rumstemperatur, t.ex. nödduschar.

Lite historik:

  • 1976 insjuknade ett stort antal amerikanska krigsveteraner (legionärer) i svår lunginflammation som gav upphov till namnet legionärssjuka.
  • Västerås drabbades 1979 av ett stort utbrott. Över 50 personer insjuknade och en person avled. Reservoaren var här kylanläggningen på ett av stadens större varuhus.
  • År 1990–1991 smittades på ett lasarett 29 personer (26 patienter och 3 personal). Tre av patienterna avled. I varmvattnet (som höll 43°C) fann man legionellabakterier.
  • År 2004 insjuknade 15 personer varav 2 avled i legionellainfektion. Alla de drabbade personerna hade anknytning till Lidköping, antingen som boende i staden eller som besökare. Smittan spreds sannolikt via luften från ett industriellt kyltorn nära stadens centrala delar.
  • Ett par utbrott av den lindrigare Pontiac febern har även rapporterats i Sverige. Personerna har smittats vid bad i bubbelpooler.
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown