• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

MIPIM 2015: Det går bra nu

March 13, 2015
 

Efter några intensiva dagar på fastighetsmässan i Cannes, kan vi sammanfatta läget med att den svenska fastighetsmarknaden går som tåget.

 

Då finansiering av förvärv och projekt inte längre är ett stort hinder finns det bara 3 saker som oroar:

  • Fler vill köpa fastigheter i relation till hur många som vill sälja.
  • Ett uppsving 2014 har manat till viss försiktighet - hur bra kan det egentligen bli?
  • Brist på utbildad personal inom fastighetssektorn, företagen skriker efter kompetens.

I takt med en generell tro på ökade affärer, ökar tilltron till affärer inom alla tillgångsslag; bostäder, kontor, hantel, industri. Intresset för mindre volatila tillgångar som bostäder eller samhällsfastigheter kommer att öka allra mest vilket ända kan tyda på viss försiktighet, men på andra plats ligger också en stark efterfrågan på kontor.

Bristen på fastighetsaffärer i storstäderna och leder affärerna till tillväxtorter där ett enormt uppsving i antal transaktioner skett under 2014. Konkurrens om fastigheter leder också till konkurrens om kvalitet. Ett tydligt uppsving i efterfrågan av grönklassificerade byggnader har skett bara under senaste året (20% utökad efterfrågan). Och har man inte möjligheten att köpa en grön byggnad, så köper man en sämre projektfastighet i B läge med hög vakans som kan konverteras till något attraktivare eller grönare.

Utländska investeringar förväntas öka i antal, även om vissa nu tycker att den svenska fastigheter är för dyra i kombinationen med stark valuta. Av den anledning kan Finland kan återigen bli en attraktiv marknad att investera i. Anledningen till att Sveriges fastighetsmarknad är attraktiv hänger inte längre ihop med det krisande Europa. Av de utländska investerarna som jag talat med nämns istället enkelheten och transparensen i fastighetsaffärerna som orsak till att marknaden är fortsatt attraktiv – förutom att det fortfarande går att göra bra affärer. ”Pengar rullar in som det ska, det går bra nu”. Med brasklappen att det eventuellt går lite för bra.

WSP är unikt genom att vi arbetar strategiskt med alla typer av fastigheter i alla skeden av ett fastighetsägande; från förvärvskedet till förvaltningsperiod, under en utvecklingsfas, likväl som vid försäljning. Vi vet att förutsättningarna ser helt olika ut för fastighetsbolag med olika inriktning och investeringsstrategier. Vare sig du äger bostäder eller investerar i handelsfastigheter så utgör WSPs tjänster inom marknad, teknik och miljö värdefulla verktyg för en fastighetsägare.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown