• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Med hissen i skorstenen

April 16, 2015
 

Många fastighetsägare installerar fotoceller i hissar för passagerarens säkerhet. Men de flesta vet inte att de även reagerar på brandrök - vilket kan skapa en livsfarlig situation. Trots tillståndet att använda fotoceller är det fastighetsägaren som ansvarar för brandsäkerheten.

 

I Sverige finns en regel att nya hissar i kommersiella lokaler ska utrustas med invändig och tät korgdörr, så att passageraren på inget sätt ska komma i kontakt med schaktet när hissen är i rörelse, på liknande sätt som de gallergrindar som ofta finns i gamla bostadshus. Lagen säger också att gamla hissar ska byggas om med egen korgdörr så att de blir lika säkra som nya. Undantag får enbart göras av antikvariska skäl eller om projektet innebär orimliga kostnader.

Bildtext: bilden är en illustration, i verkligheten syns inte ljuskällan. 

Idag blir det allt vanligare att installera fotoceller i hisskorgen, vilket är mycket billigare. Det var från början bara tänkt att användas i undantag men det har blivit vanligare att byggnadsnämnden godkänner dessa avsteg. Fotocellerna i hissens dörröppning ska göra att hissen stannar om man kommer i närheten av schaktväggen. Vad ingen tänkt på är att fotoceller också reagerar på brandrök.

Här finns två regelverk som kolliderar. Normalt sett ska en hiss vara programmerad så att den vid brand åker till närmaste utrymningsplan och därmed kan tömmas. Men då rök kommer framför fotocellerna så stannar hissen och personerna i hissen riskerar istället att dö av rökgasförgiftning (eller brinna upp!). Eftersom hisschaktet fungerar alldeles utmärkt som skorsten, så är det också vanligt att röken väljer denna väg när det brinner.  

Som fastighetsägaren bör man beakta att man har ett strikt ansvar att uppfylla krav på brandsäkerhet enligt plan och bygglagen. Byggnadsnämnden som ger tillstånd för installation av fotoceller, granskar inte brandsäkerheten. Om någon blir ihjälklämd eller rökgasförgiftad i din hiss så tar inte byggnadsnämnden något ansvar för detta. WSP rekommenderar att alla förändringar av hissar också ska granskas av en brandkonsult för att analysera eventuella brister i brandskyddet.

 

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown