• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Miljonprogrammet: teknik med passerat bäst före datum

April 14, 2015
 

Miljonprogrammen, som byggdes med en 40 årig livslängd, bidrog till nya tekniklösningar. Innovationerna för byggandet duggade tätt. Tekniklösningar, prefabriceringen och nytänkandet var ledord för att genomföra projektet. Nu måste dåtidens tekniska lösningar hanteras.

 

För första gången användes stammar i PVC plast. Den första generationen av dessa rör visade sig vara av dålig kvalitet och de flesta fick bytas redan inom en 20 års period. Badrummens vattenledningar utfördes, på grund av kostnadsskäl, med mindre dimensioner än tidigare, vilket resulterade i att hastigheten i rören ökade med förkortade livslängder och läckage som följd.

Ofta monterades en radiator inuti badrummen med röranslutning genom golv, vilket fick till följd att stålrören korroderade sönder i kontakt med det fuktiga golvet, som sedan började läcka. Eftersom golven i 60 talets lägenheter i stor utsträckning var fyllda med sand, resulterade ett läckage ofta i en fuktskador av en hel lägenhet. När man använde sand i byggnadskonstruktionen, var det inte många som visste att sand också innehåller rester av jord och bakterier. Det var därför vanligt att läckaget upptäcktes först efter lång tid, då de boende fick hälsoproblem och vad som idag kallas sjuka hus symptom, något som var ett okänt fenomen på 70-talet.

Miljonprogrammets fasader var ofta dåligt isolerade och i kombination med att värmeledningarna var förlagda som ett ettrörssystem, innebar detta att värmen var svår att fördela över alla lägenheter. Dessa system byggs idag om till tvårörssystem, för att värmen bättre ska kunna fördelas över huset. Fasaderna, som oftast utfördes med prefabricerade skivmaterial, tätades med fogmassa som innehöll PCB, vilket idag är förbjudet och måste saneras. Fasadelement och balkonger utförda med betong, med ofta bristfällig betongkvalitet, har idag på grund av tidens tand brutits ned i kontakt med luftens koldioxid, vilket leder till att armeringen inuti har börjat rosta vilket spränger sönder betongen. Den långsiktiga konsekvensen är att betongelement och balkonger måste repareras eller bytas ut och i värsta .  

Under miljonprogrammets dagar installerade man även mekanisk frånluftsventilation. Tanken var att tilluften skulle komma från ventiler eller vädringsfönster. På grund av att en del upplevde problem med drag, så sattes många av dessa ventiler igen av brukaren vilket byggde upp ett undertryck i hela byggnaden. Av denna anledning är radonproblem ofta förekommande i dessa byggnader. Undertrycket i byggnaden suger helt enkelt in radon från omgivande mark. Som extra krydda användes ofta s.k. blåbetong som byggnadsmaterial – en lättbetong som tillverkades med skiffer som var uranhaltigt och därmed avger radongas. (Man bör dock nämna att det finns blåbetong som inte avger radon).

Lägenheterna som byggdes under miljonprogrammets relativt korta anläggningstid tvingade fram nya rationella lösningar som användes på stora bestånd och generellt i flera olika byggnadsprojekt. Innovativa tekniklösningar som visade sig ha dålig kvalitet måste därför idag bytas på stora bestånd vilket är en utmaning för dagens fastighetsägare. WSP Real Estate medverkar till att analysera förutsättningar för renovering och underhåll, alternativt ser på möjligheten till konverteringar för att få ekonomi i projekten.

In lead up to any real estate investment there is a need to undertake complex and comprehensive investigations in order to evaluate risks that can hold significance to the real estate value and future maintenance. In most cases a number of different advisors can be required in order to ensure that the transaction aspects have been appropriately evaluated. Through WSP can you be assured that all environmental and technical aspects are managed by the same advisor - WSP.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown