• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Relining – plåster på hjärtinfarkt?

October 05, 2015
 

Fastigheternas tekniska system är konstant i fokus vid transaktioner, vare sig det gäller det enskilda förvärvet av en bostadsrättslägenhet eller förvärvet av en fastighetsportfölj så kommer alltid frågan – är det stambytt? Denna huvudfråga har vi levt med under vattenskadornas senaste decennier och visst är den relevant – ett stambyte är sannolikt det största ingreppet på en byggnad sedan huset en gång uppfördes.

 

Det har uppkommit nutida lösningar på problemet stambyte – relining. Specialiserade företag erbjuder snabba stambyten genom att göra ett rör inne i avloppsröret eller måla rören invändigt för att täta dem. Men är det en ersättning för ett stambyte? Vi anser att ”stambyte” är ett samlat begrepp över ett renoveringsbehov av våtrum i fastigheten som inkluderar ytskikt, tätskikt, vatten och avlopp, ventilation och el.  Om man enbart åtgärdar avloppsröret, hur blir det då med allt det andra som är föråldrat? Det går nog inte att re-lina elinstallationen så att den uppfyller nutida säkerhetskrav.

Professionella fastighetsägare ser inte reling som ett alternativ till traditionella stambyten. Enskilda fastighetsägare med flerfamiljshus – om det finns några kvar? – ser det som en förlängning av livslängden med ett fåtal år. Försäkringsbolagen lyfter ett varningens finger för metoderna.

WSP anser relining i vissa sammanhang kan vara ett alternativ. Exempelvis så är invändiga stuprör i ett 1960-talshus med platta tak som gjorda för relining, inga krångliga grenrör eller böjar bara ett rakt rör som behöver förstärkas perfekt för metoden, livslängden har förlängts kanske fram till den tidpunkten då det miljöfarliga relingmaterialet kan återvinnas.

WSP medverkar till att fastighetsägare får professionella bedömningar vid transaktioner av fastigheter både när det gäller stambyten eller annat.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown