• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Snabbt - och långsamt - på fastighetsmarknaden

June 11, 2015
 

Efter ett segstartat transaktionsår finns risk för genomhastade och dåligt förberedda affärer.

 

Transaktionshösten som pågick sent i december 2014 resulterade i att många affärer inte kunde avslutades förrän lång in i januari/februari. Detta har lett till att nya affärer började förberedas för sent för att hinna genomföras innan sommaren. Många har därför använt våren till att förbereda sina försäljningsprocesser som kommer att starta under Q3, vilket bedöms blir ett intensivt kvartal. 

De försäljningsprocesser som ändå ska hinnas med innan sommaren har ofta varit mindre förberedda, och budgivarna få mindre tid för att genomlysa affären. En alltför tidspressad Due Diligence process riskerar orsaka misstänksamhet hos budgivaren, som blir beroende av nyckeltalsanalyser snarare än fysiska platsbesök. Enligt WSPs erfarenhet av teknisk Due Diligence kan man komma ganska långt med enbart granskning av dokumentation och intervjuer av fastighetstekniker, utan att genomföra platsbesök. En van besikningsman kan hitta kostnader utifrån byggnadsår och byggnadstyp genom rimliga antaganden. Vår erfarenhet från ett antal större portföljer är att om kostnadsbedömningar kan göras med en noggranhet om 20 % jämfört med traditonella besiktningar. Ofta kombineras dessa intervjuer med stickprovsbesiktningar för att verifiera de antaganden.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown