• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Uthyrning omöjliggörs vid dålig energiprestanda

December 15, 2015
 

I Sverige får en byggnad inte säljas om inte en energideklaration är genomförd. I fastighetstransaktioner har man än så länge inte tagit denna fråga på allvar, och många transaktioner har genomförts utan att det funnits några kontrollinstanser som bevakar frågan. Det kan dock vara värt att veta att man i andra länder genomför gradvis striktare regler angående energieffektivitet som på sikt även skulle kunna införas i fler EU länder.

 

I Storbritannien kommer energiprestandan påverka möjligheten att hyra ut, då fastighetsägaren från och med 2018 förhindras att teckna nya hyresavtal för byggnader där energiklassen är sämre än energiklass E. Dessa nya regler ingår i regeringens breda strategi att förbättra energiprestandan i det kommersiella beståndet för att möta nationella och internationellas klimatmål. Man räknar med att detta kommer påverka 18 % av det samlade beståndet av kommersiella byggnader på den privata marknaden. Två viktiga deadlines introduceras:

  • Från och med 1 april 2018 kommer fastighetsägare inte längre kunna förnya, förlänga eller skriva nya hyresavtal för byggnader med sämre energiklass än E.
  • Från och med 1 april 2023 kommer fastighetsägare inte kunna fortsätta hyra ut lokaler med sämre energiklass än E, även om ett liggande hyresavtal finns.

Vissa undantag kommer att göras, men man tittar nu även på att införa ett liknande system för bostadsfastigheter. Det finns anledning att följa frågan även i Sverige. I Sverige motsvarar energiklass C en nyproducerad byggnad, men många äldre byggnader har en energiprestanda motsvarande energiklass E (> 135 kWh/m2, år).

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown