• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Vitt är det nya svarta

June 08, 2016
 

Har du funderat över varför gamla tak ofta är svarta och moderna tak är vita? I den ständiga strävan att minska miljöpåverkan av byggnader, har den så kallade ”Cool Roof” tekniken vunnit i popularitet i de flesta delar av världen. ”Cool Roof” tekniken består av ett tak som reflekterar solljuset och avger värme mer än en vanlig takbeläggning, med avsikten att hålla byggnaden svalare och därmed minska kostnader för kyla under sommaren. Som motsats till de traditionella svarta takbeläggningarna är taken istället vita eller ljusa i syfte att åstadkomma den bästa reflektionsförmågan. Vi känner alla till de vitkalkade byggnaderna runt Medelhavet, vilket är en primitiv användning av samma teknik. Men i en tid där fastighetsbranschen strävar efter att bli mer grön, har tekniken börjat användas överallt, även i Skandinavien. Men frågan är inte så enkel som svart eller vitt. Speciellt inte i vårt klimat.

 

För att förstå varför, räcker det med att ta en närmare titt på vetenskapen bakom ”Cool Roof” tekniken. När solstrålar når en yta, reflekteras en del av strålningen direkt tillbaka till atmosfären. Denna reflektionsförmåga kallas solreflektans. Ju mer en yta kan reflektera, desto mindre energi kommer ytan att absorbera. Vita och ljusa ytor är bättre reflektorer än sin mörka motsvarighet. Energin som inte reflekteras blir absorberad av materialet. En andra viktig parameter är emittansen av materialet, vilket är den relativa förmågan att utstråla den absorberade energin. Ju högre denna utstrålningsförmåga är, desto kallare kommer själva materialet att bli. De flesta icke-metalliska material har en hög utstrålningsförmåga, medan metalliska material har en låg utstrålningsförmåga. Både solreflektans och emittans kombineras i ett så kallat Solreflektans Index (SRI). ”Cool Roof” tekniken strävar efter en hög SRI, för att hålla värmeöverföringen till byggnaden lägre och därmed spara kostnader relaterade till kylbehov.

Men likaväl som att ”Cool Roof” tekniken kan vara en bonus på sommaren, kan det också vara en nackdel på vintern. Då behövs istället extra värme för att kompensera för den värme som byggnaden annars skulle absorbera och kvarhålla i taket. Diskussioner om ”Cool Roof” tekniken tenderar att ignorera i det faktum att det finns 4 säsonger på ett år och inte bara sommar och vinter. För att ta alla säsonger i beaktande, är det värt att ta en titt på de så kallade värmegraddagarna* (”Heating Degree Days” eller HDD) och kylgraddagarna (”Cooling degree days” eller CDD). Degree days är indikatorer på avvikelser från den dagliga medeltemperaturen i utomhusluften jämfört med den medeltemperaturen inomhus. Dessa används i beräkningar av en byggnads energiförbrukning avseende både värme och kyla. Som ett exempel; under de senaste 12 månaderna Malmö uppmätts 3498 värmegraddagar (HDD) kontra 71 kylgraddagar (CDD). I Stockholm uppmättes 3960 HDD kontra 69 CDD och i Luleå 5358 HDD kontra 15 CDD. Under alla årstider i Sverige, är energibehovet för uppvärmning mycket större än efterbehovet för kyla. Dessutom är byggnader i de skandinaviska länderna betydligt bättre isolerade än i resten av Europa och världen, vilket skyddar det inre klimatet mycket mer från yttre påverkan. Energibalansen för byggnader och de möjliga konsekvenserna av ”Cool Roof” tekniken måste alltså ses ur ett skandinaviskt perspektiv. Av denna anledning är det i våra breddgrader troligare att ett svart tak är mer energibesparande än ett vit, vilket går tvärtemot den globala trenden. Det är dock inte bara energianvändningen av byggnaden som påverkas av ett högt SRI - det kan också bidra positivt till att minska värmebildning över städer - ”urban heat island effect”, något som ger t.ex. ger poäng i miljöklassningssystemet LEED.

”Cool Roof” trenden har gjort oss medvetna att takets färg verkligen spelar roll för byggnader och dess omgivningar. Under årtionden har takbeläggningar bedömts endast för deras förmåga att motstå vatten, färgen var något som bara kom med det valda materialet. Idag vet vi att takbeläggningen kan betyda mycket mer för byggnadens energiprestanda. Men om det ska vara svart eller vitt beror på parametrar som måste vägas samman; det yttre klimatet, takvinkeln, byggnadens orientering, isolering, det inre klimatet och utformningen av tekniska installationer.

 Fotnot

*Värmegraddagar är ett mått på hur temperaturen avvikit från den normala för en specifik ort.

För varje dag beräknas skillnaden mellan dygnsmedeltemperaturen och +17° C.

Exempel
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn.

Om man har medeltemperaturen -5 grader ett dygn får man således -5 till +17 grader = 22 graddagar.

Är utetemperaturen istället + 5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown