• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

WSP dyker upp i historiskt bad

April 26, 2017
 

Långt nere i källarvalven på Svartmangatan i Gamla Stan ligger ett för många okänt badhus. Själva badet byggdes av Storkyrkoskolan 1932 men valvet det är inrymt i härstammar från 1700-talets mitt.

 

Platsen har dock ännu äldre historia än så. Redan på 1300-talet huserade Svartmunkarna här och i skolmatsalen vägg i vägg finns fortfarande järnkrokar i taket som tjänade för upphängning av kött och bröd. Man kan tro att förråden måste skyddas mot till exemplet råttor.

Munkarna kom till Sverige runt 1220 men det skulle dröja ända till år 1336 innan man hittade en passande tomt på Stadsholmen. År 1343 kunde klostret byggas klart efter att påven utfärdat ett byggnadstillstånd. Vid utgrävningar i området 2016 hittades såväl människoben som 2 meter tjocka grundmurar av gråsten från 1300-talet som antas härröra från kyrkan till själva klostret.

På senare tid har Storkyrkobadet hamnat i fokus i media. Badet är nämligen nedläggningshotat. WSP har därför fått i uppdrag att kalkylera nödvändiga underhålls och investeringskostnader på kort och medellång sikt. Speciella svårigheter finns så klart med en badanläggning belägen i en 1700-talskällare.

Många har engagerat sig för badets överlevnad och förhoppningen är att WSP:s kalkyler skall kunna bidra till det. Förutom den ideella föreningen Storkyrkobadarna har flera närliggande skolor sin simundervisning här. På helgerna anordnas familjedagar i badet och planer finns för att starta simundervisning för nyanlända. Badet kan även hyras för privata tillställningar.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown