• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Ljusdesign

 
 

Blogg om ljusdesign Få en inblick i en ljusdesginers vardag och vad som är på gång i branschen. Du får även ta del av några av de projekt som WSP är inblandade i.

 
 

Att belysa en fraktal tetraed

February 03, 2015
 

Ibland är processen lång och svår men lösningen enkel och självklar.

 

”KOLOSSEN I FRIHAMNEN
Vi vill samla elever från hela staden och tillsammans med kluriga konstruktörer bygga en jättelik koloss – en fraktal i form av en pyramid i Frihamnen. Kolossen sätts ihop på plats och ljussätts så att den väcker uppmärksamhet. Vi bygger med 100 procent åter vunnet material.”

Så inleds texten som välkomnar barn och unga att delta i ett världsrekordförsök bestående av att sammanfoga 4096 stycken tetraeder. Det rör sig om tunna plastbitar som vikts ihop till en fyrsidig tärning. En botten och tre sidor. Dessa sätts ihop fyra och fyra så de bildar en ny pyramid med ett hålrum mellan sig. Dessa ihopsatta pyramider sätts ihop fyra och fyra så de bildar en ändå större pyramid osv. En så kallad Sierpinskitriangel. Tillslut har man fått en 17 meter hög koloss av den ursprungliga formen som var på bara 20 centimeters höjd. Och rekordet sattes. Den 5 maj klockan 12 lyftes den sista biten på plats och hundratals barn jublade nere i Frihamnen i Göteborg. Dock stod sig hela pyramiden bara 20 minuter innan ett hörn vek sig och toppen fick lyftas av. Så kvar blev fyra pyramider som stod bredvid varandra.

Sen vidtog det spännande arbetet att illuminera detta underverk för att de skulle kunna beskådas även kvälls och nattetid. En delikat uppgift i ett område som Frihamnen utgör. Mitt på en enorm parkering utan något närliggande uttag för el. En plats utan någon bevakning eller boende som kan se till att platsen sköts på natten. Där väder och vind kan slita sönder allt om det behagar. En plats som många skulle säja att allt som står fritt blir stulet eller förstört. Ingen ska behöva utsättas för elfara eller nerfallande armaturer eller snubbla på kablar, installationer m.m.
Jonas Fransson och Johan Röklander fick den delikata uppgiften att lösa denna illumination av kolossen. Ett vackert, säkert och funktionellt ljus. För en gång skull var inte elbesparingen en huvudfråga. Men självklart fans det med på den egna agendan. Att lösa uppgiften på bästa sätt med den minsta möjliga energiåtgång som krävs för just detta projekt. Det självklara blev att all belysning måste monteras högt, ovanför det området som eventuellt klåfingriga händer kan nå. Dessutom medgav inte strukturens bärighet att någon som helst extravikt monterades på eller i den. I det inledande stadiet var idéerna många och högflygande. Laserstrålar upp i skyn, projektorer över hela platsen, interagerande färgväxling och mer därtill. Men allt eftersom processen drevs framåt blev lösningen enklare och konkretare. Insikten om verkets inneboende skönhet fick det att landa i en betydligt modestare lösning.

Så tre mobila master på 8 meter hyrdes där 9 stycken PAR56 bestyckade utomhusarmaturer monterades, tre på var mast.

Under kvällen för invigningen fick gestaltningen växa fram utifrån Kolossens egna förutsättningar. Den första intentionen var att det skulle vara en helt vit skulptur. Hålrum och struktur skulle skapa ett intressant skuggspel. Men när detta testats så kändes det allt mer naturligt att även blanda in färg i gestaltningen. Lösningen föll på en vit överdel och en röd nedre del. De vita pyramidtopparna fick bli som fyrens riktmärke som ska synas på håll. Det röda ljuset projicerades på strukturens insida. Detta för att skapa en spänning mellan Kolossens egenskuggade utsida och de slagskuggor som då faller på marken runt omkring och dess starkt lysande insida med sitt, nära nog pulserande, röda sken.

Resultatet blev lika bra som lösningen var enkel. Allt handlade om riktning, skuggor och yta. För att modulera fram formerna, skapa spänningar och kontraster i rummet samt lyfta Kolossens inneboende geometrier krävdes förståelse för dessa tre faktorers samverkan i rummet. Perspektiv förstärktes i vissa vinklar. I andra förvanskades de helt och hållet. Och nu finns endast minnet kvar av denna installation. Nästan som ett sandslott som fick växa upp, uppleveas och sen försvinna. Och vi tackar för att vi fick vara en liten del i dess historia.

 

WSP provides lighting design solutions that are fully integrated within the architecture while creating spaces that are beautiful, comfortable, inspiring and responsive.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown