• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Ljusdesign

 
 

Blogg om ljusdesign Få en inblick i en ljusdesginers vardag och vad som är på gång i branschen. Du får även ta del av några av de projekt som WSP är inblandade i.

 
 

Halvera elbehovet för belysning. Sänk det sedan med 30 %.

May 03, 2016
 

I dag presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens nationella satsning på energieffektiv belysning. Målet för belysningsutmaningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020

 

 

Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris december förra året. Målet för Global Lighting Challenge är att få ut 10 miljarder energieffektiva lampor de närmaste åren. Den svenska satsningen är att halvera energiåtgången vad gäller belysning. Detta utifrån den senaste säkra siffran från 2010 som då var 14TW tim/år.

Frågan en då direkt ställer sig och som också ställdes till energiministern av mig var, varför tio miljarder nya ljuskällor ut på marknaden. Varför inte bara sju miljarder och vi har minskat med ytterligare 30 procent? Energiministern hade så klart svar. På bland annat Parismötet hade det räknats på vad det globala behovet är. Det hade också tagits in i tanken att i dag saknar en miljard människor artificiell belysning och dessa har också rätten till en illuminerad vardag för läxläsning, hemarbete och umgänge efter mörkrets inbrott.

Dock skaver frågan kvar i huvudet, för i den ligger en hel del av våra problem när det kommer till den sanna energibesparingen. Oftast tänker vi byte ett till ett. Ta den där som drar mycket, byt till denna som drar lite. Fast ifrågasättandet av om den över huvud taget behövs, är rätt placerad, rätt dimensionerad eller lyser i rätt tid görs inte.

Klart vi ska ge ljus till de som inget har. Klart det finns gammal belysning som behöver bytas för besparingen för tillverkning och drift sparas in på några få veckors användning. Klart vi ska utnyttja den nya teknik vi tar fram till max. Därom tvistar ingen. Det är hur vi använder den som är den stora utmaningen. Rätt ljus på rätt tid på rätt plats för rätt uppgift i rätt mängd.

Vi behöver se över våra kontrakt. Vi behöver jobba med god planering. Vi behöver sanera fel satta, oanvända, bortglömda och fel dimensionerade belysningar. Detta samtidigt som vi fortsätter göra energieffektiv teknik och använda oss av den bästa tekniken möjlig för den uppgift den ska utföra. Det är holistisk belysningsplanering enligt WSPs modell.

Tekniken är enkel och den blir bättre hela tiden. Sen vi tog in den första elektriska belysningen i detta land, år 1886, så har vi i stort sätt varje årtionde fått bättre och energisnålare belysningsteknik. Och vi har i stort sätt varje år ökat vår användning av elektricitet till belysning.

Jag tänker skriva under på Belysningsutmaningen. Jag tänker hjälpa till att bidra till en fortsatt sänkning av energin till belysning. Däremot tänker jag ifrågasätta att vi tillför tio miljarder nya ljuskällor. För jag vet att det redan i dag finns onödig belysning som vi kan plocka bort. Här tänker jag hålla emot och försöka allt jag kan hålla ner det talet. För vår framtida miljös skull.

Mitt bidrag till belysningsutmaningen 2020 är att utbilda mänskligheten i hur vi ska klara av besparingskraven. Hjälpa er alla där ute att hitta strategier som lämpar sig bäst för din fastighet, ditt projekt, dina behov. För med rätt kunskap om ur vi ska använda tekniken kan blicka tillbaka 2020 och säga, detta var en av våra stoltaste ögonblick. Detta var tiden då vi gjorde en stor förändring.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown