• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Ljusdesign

 
 

Blogg om ljusdesign Få en inblick i en ljusdesginers vardag och vad som är på gång i branschen. Du får även ta del av några av de projekt som WSP är inblandade i.

 
 

Rätt ljus kan dramtiskt förbättra vårt välbefinnande

January 19, 2016
 

Har du hört talas om human-centric lighting? Om inte så kommer du göra det framöver. Det är nästa stora försäljningsargument avseende att förnya sin belysning.

 

Det finns många saker som påverkar dygnsrytmen, bland annat tidpunkt för sömn, födointag osv. Men den viktigaste externa påverkan på dygnsrytmen kommer från dagsljuset, särskilt vissa delar av det. I ögat finns fotoreceptorer som kallas ganglieceller. Dessa är särskilt känsliga för en specifik våglängd som vi hittar i ”blått” ljus. När dessa celler exponeras för ljus med den rätta energinivån, skickar de signaler till vår ”inre klocka”, vilken i sin tur styr utsöndringen av ”sömnhormonet” melatonin. Enkelt uttryckt kan man säga att ju mer kallvitt ljus de utsätts för, desto mer förskjuts sömnbehovet.

Tanken är att Human Centric Lighting lösningar ska stödja den mänskliga dygnsrytmen, öka koncentrationen, förebygga sömnproblem och förbättra vårt allmänna välbefinnande. Human Centric Lighting ska i skolor se till att elever får bättre betyg. Att på kontor öka koncentrationen. Att på sjukhus ökad läkande processen och minska stress hos personal. Det är ett under av försäljningsargument. Och det är delvis sant. I alla fall inte falskt. Allt ljus påverkar våra biologiska funktioner. Den mänskliga dygnsrytmen är anpassad till solen. Vi är piggare och presterar bättre under dagen, medan kroppen har sin lägsta prestanda på natten när vi brukar sova.

Sen behöver en sund konservatism alltid granska detta. Ifrågasätta och granska påståendena. Men det som är det stora inom denna utvecklingsfas är att det för en gång skull utgår från människans behov. Det är inte tekniken som är i centrum. Det är inte kostnader, energibesparing, styrsystem m.m. som kommer i första rummet utan människan. Sen behövs det övriga för att åstadkomma en hållbar lösning. Och den tekniken finns.

Lite enkelt uttryckt handlar detta om att dels dimma ljuset upp och ner efter behoven och dagen. Dels handlar det om att ändra strålningens egenskaper. Använda sig av kallare och varmare ljustoner. Precis som den uppgående solen skiljer sig från ljuset mitt på dagen och ytterligare från ljuset av den nedgående solen.

I en fallstudie av en fabrik i Tyskland jämfördes ett vanliga LED-system med ett system med human-centric lighting. Inköpspriset ökade med 25 procent jämförts med en traditionell lösning. Studien visade att produktivitetsvinster på upp till 7,7 procent blev möjlig. Bland annat på grund av högre koncentration (mindre fel) eller bättre motivation (mer output). Det förväntas också att sjukskrivningen går ner något över tid. Detta skulle förbättra resultatet ytterligare. Nu är det alltid vanskligt att dra denna typ av resonemang för långt. Det är svårt att avgöra om ökningen även gjorts möjlig av andra typer av nyinvesteringar. Att samma resultat uppnåtts av att bara byta till nyare belysning överlag eller kanske måla om väggarna och bytt arbetskläder?

Det finns massor här att utreda och undersöka. Och det finns massor av spännande områden som kan utvecklas. Övervakningscentraler och underjorden arbete som kan få artificiella dagar. Sjukhusmiljöer som följer årstider och dygnets växlingar. Skolsalar som anpassas efter elevers behov. Privata hem som väcker dig på morgonen och söver dig lättare på kvällen.

Det finns många frågetecken kvar. Finns många olika vägar att utforska. Det är ett savigt område just nu. Men ett mycket spännande område. Ett som forskas mycket i. Utvecklas tekniskt mycket snabbt. Det är något vi kommer se mycket av framöver och själv ser jag fram emot att göra än mer av detta. Jag ser fram emot ditt nästa projekt där jag kan hjälpa dig förbättra världen ytterligare lite grann.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown