• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Thought Leaders

 
 

I denna bloggen kan du följa våra Thought Leaders. Det är medarbetare som var och en ligger i framkant inom sitt kompetensområde och som gärna delar med sig av sin kunskap.

 
 

Klimatsmart godstransport med lastbilar på vätgas

December 16, 2016
 

Amerikanska Nikola Motor Company har med dunder och brak lanserat den vätgasdrivna tunga dragbilen NikolaOne med stor sleeper för chauffören. Företaget har också förhandsvisat den kompletterande dragbilen NikolaTwo med daghytt. Här förklaras varför de vätgasdrivna lastbilarna borde få genomslag i EU och i Sverige, men också varför de knappast kommer att lyckas med det. Framförallt ger denna artikel en rekommendation till lösning, genom att förslå en justering av EU:s regler för mått och vikt hos tunga fordon. Med ett förbättrat regelverk öppnas Europamarknaden upp för längre och därmed bättre dragbilar till fordonståg av typen semitrailerekipage.

Lastbilar Lastbilar
 CO2 CO2
 Direktiv 96/53/EC Direktiv 96/53/EC
 
 

Världen och Sverige behöver bryta beroendet av olja och oljeproducenter samt minska vårt fossila CO2-avtryck. Vätgasdrift av tunga lastbilar är en intressant del av Lösningen på detta.

Vätgasdrivna vägfordon - så funkar de

Vätgasfordon kan liknas med elfordon, men där batterierna är ersatta av en bränslecell som försörjs av vätgas från en tank. Bränslecellen omvandlar vätgasen till elkraft, värme och vattenånga. Elkraften skickas till fordonets elmotor/elmotorer, värmen värmer vintertid kupén och sommartid kyls den bort, medan det enda som kommer ur avgasröret är ren vattenånga. Det finns även vätgasfordon som har förbränningsmotor, men dessa producerar likt diesel- och bensinmotorer CO2 och är därför mindre intressanta för framtiden.

De vätgaslastbilar jag skriver om nedan, är alltså i praktiken eldrivna, men utan vare sig stort elbatteri eller med strömavtagare från kontaktledningar ovanför vägbanan. De fungerar alltså på befintligt vägnät utan behov av investering i annan infrastruktur än en handfull strategiskt placerade vätgasmackar, samt har en aktionsradie som är större än för traditionella dieseldrivna lastbilar.

Produktion av vätgas till drivmedel

Väte är det vanligaste grundämnet på vår planet. Det krävs extremt låg temperatur (under -250 C) för att väte ska övergå från sin normala gasform till att uppträda i vätskeform. Vätgasen är inte en energikälla i sig själv, men är användbar till lagring och transport av energi. Den kan alltså ses som en energibärare.

Vätgas produceras från en rad olika energikällor. För att nå miljönytta måste vätgasen produceras från förnybara energikällor. När jag på 1980-talet läste till byggingenjör vid Härnösands Gymnasium, hade vi energi som tema. Då studerade vi bl.a. projektet WELGAS som leddes av Olof Tegström, där vätgas producerades med ett vindkraftverk uppe på Stenhammaren, inte långt från min studentlägenhet.

Forskare har lyckats tillverka vätgas ur solenergi, med hjälp av en slags katalysator som delar upp vattenmolekyler till syre och vätgas. På senare år har allt mer fokus hamnat på att tillverka vätgas med hjälp av alger och andra levande organismer.

Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas, genom s.k. ångreformering.

Premiär för vätgasdriven tung lastbil 

En pionjär inom tillverkning av vätgasdrivna lastbilar är Nikola Motor Company. Den 1:a december lanserade företaget sin första vätgasdrivna tunga dragbil, NikolaOne, för långväga fjärrtransporter.

NikolaOne

NikolaOne är utrustad med sleeper för chauffören
 

Företaget har även släppt illustartioner på den kompletterande dragbilsvarianten NikolaTwo, anpassad för regionala transporter.

NikolaTwo
NikolaTwo, torpedbyggd och med daghytt.

EU-regler hindrar Nikolas vätgasdragbilar

Nikolas modeller One och Two kommer tyvärr få dåligt genomslag i EU och i Sverige. En grundorsak är nuvarande regler i EU´s direktiv 96/53/EC med tillägget 2015/719 för mått och vikt på tunga fordon. Maxlängd för semitrailerekipage i EU är 16.5 m. Med 13.6 m standardsemitrailer så blir NikolaOne och NikolaTwo för långa. Därför kommer de bara att kunna dra kortare semitrailers än standard trailers. Konsekvensen är självklart urusel konkurrenskraft på dragbilsmarknaden i Europa.

Vårt förslag till lösning: Bättre EU-regler för semitrailerekipage

Logistik- och lastbilsexperten Per Thomson och jag har nyligen visat att EU av trafiksäkerhetsskäl i synnerhet vintertid bör göra som USA, och ändra måttreglerna så att de bara begränsar semitrailerns/lastbärarens längd, och därmed släppa dragbilens längd fri. Då får EU snabbt betydligt vintersäkrare ekipage. Läs reportage i senaste nr av NyTeknik.

Grundartikel på Engelska om problemen med EU-semitrailerekipage på hala vägar finns i min föregående bloggartikel från 7 december. Fördjupning genom vår vetenskapliga uppsats finns här.

När EU följer USA och frigör dragbilslängden från regelverkets gräns för tillåten längd, då elimineras alltså även ett grundläggande hinder för de vätgasdrivna men långa NikolaOne och NikolaTwo dragbilarna att konkurrera på Europamarknaden.  

Andra för- och nackdelar

Nikolamotors vätgaslastbilar har en rad jätteintressanta fördelar. T ex att drivkraften är vektoriserad så att ekipaget får grymma körprestanda. Vektoriserad flerhjulsdrift har jag kommit att älska, genom avancerad körning med sportbilen Audi RS5 under testning av framtidens högprestandadäck på avlysta provbanor för Nokian Tyres.

En del av Nikolamotors argument är dock ogiltiga, så som att diesellastbilar inte skulle finnas i 6x4 utförande. 6x4 är ju i princip standard inom t ex skogstransporter, om än svenska timmerraggare kör med lastbil med släp i stället för dragbil med semitrailer (så som i t ex Skottland). Med Volvos tandem axle lift, en utveckling av finska Vanajas innovation från 60-talet, kommer säkert fler även utanför skogssektorn att framöver välja 6x4.

Det kan också finnas ett hinder i att Nikola har mittplacerad förarplats. Jag är inte helt säker, men har hört sägas att det strider mot någon EU-regel. Detta i samband med en futuristisk studie med mittplacerad förare från MAN, vilken lär ha stoppats pga. regelverket.

Trafiksäkrare högkapacitetsfordon med stel lastbil i täten

Ett av framtidens effektivaste och bästa högkapacitetsekipage i Sverige kommer att bli 34 meter lastbil med dolly, linktrailer och trailer bakom, det är min övertygelse. Det kommer att ge mycket bätte egenskaper vid körning på halt vinterväglag än de 32 m dragbilsekipage som har testats på dispens.

Oavsett typ av ekipage, får framtidens högkapacitetsfordon gärna drivas med vätgas!

Jag hoppas att Nikola Motor Company snart kommer med en rigid truck som komplement till trailerdragarna. Samt att även europeiska lastbilstillverkare kommer med vätgasdrivna modeller.

Kör med insidan,
Johan

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us +46703375388