• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet på WSP, både internt och hos kund. I många av våra uppdrag påverkar vi såväl den byggda som den naturliga miljön liksom individer, organisationer och samhället i stort.

För att sätta ytterligare fokus på hållbarhetsarbetet har WSP sedan 2014 ett omvänt mentorsprogram där unga talanger, som brinner för frågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill blir mer uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen.

 

 

Yngre, medvetna medarbetare axlar rollen som mentorer åt sina mer erfarna kollegor för att utveckla deras förståelse för vad hållbarhet innebär. Vad det kan ha för roll i deras vardag och hur befintliga tjänster kan utvecklas till det bättre genom ökad medvetenhet. I gengäld lär sig de yngre mer om marknads- och säljarbete. 

Samarbetet leder till ökad samverkan mellan olika enheter och ett kunskapsutbyte som gynnar hela företaget. Det är en förutsättning för projektet är att paren ska finnas på samma ort. Däremot är det positivt att mentor och adept kommer från olika affärsområden. De arbetar tillsammans under ett år och kommer under den tiden genomföra ett projekt med mätbara, tidsbundna mål.

Begrepp:

Mentor: Yngre medarbetare som är kunnig inom hållbarhet som vill bredda sitt kontaktnät och öka sin förståelse för hur WSP gör affärer.

Adept: Senior konsult som vill bli mer uppdaterade på hållbarhet och samtidigt ser sin roll att hjälpa yngre in i branschen.

 

2016 års omgång är igång med sju nya par från Umeå i norr till Kalmar i söder!

Under 2014 och 2015 har totalt 14 yngre medarbetare fått chansen att fungera som mentorer åt var sin chef. Deltagarna berättar om positiva erfarenheter där förståelsen för hållbarhetsfrågor ökat hos adepterna och inkluderats i fler anbud. Mentorerna har fått ett ökat kontaktnät inom WSP och bättre inblick i andra affärsområdenas verksamhet.

Projektledare 2016 är Sara Elmén & Mikael Wallin

 

Contact:

Elin Högberg Bölske
Elin Högberg Bölske Miljö- och hållbarhetskonsult
+46 10 722 68 33