• Facebook
 • LinkedIn
 • Youtube
 
Finland  
 
 

Liikennetutkimus ja liikennesuunnittelu

Liikenteen rooli yhteiskunnan muuttuessa kasvaa jatkuvasti. Uusi valtakunnallinen liikennepolitiikka korostaa käyttäjälähtöisyyttä matka- ja kuljetusketjujen kehittämisessä.

 

Kasvavat ja tiivistyvät kaupunkiseudut edellyttävät liikkumisen priorisointia. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuus on tulevaisuuden avaintekijöitä.

Monialaisella suunnittelulla autamme asiakkaitamme optimoimaan sujuvan ja turvallisen liikkumisen osana yhteiskunnan kehittymistä. Pystymme tarjoamaan projekteissamme liikkumisen asiantuntijoiden lisäksi muun muassa infrastruktuurin, maankäytön ja rakennetekniikan sekä muotoilun asiantuntemusta. Hyödynnämme uusinta tietoa liikkumisen kehittämisestä, missä kansainvälisyytemme on eduksi.

Tavoitteenamme on tuoda asiakkaalle kestävyyden näkökulmasta parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka muodostuvat käyttäjien, ylläpitäjien ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää avoin vuorovaikutteisuus ja kestävyysperiaatteiden huomioon ottaminen. Ratkaisut perustuvat vastuuseemme tulevaisuudesta. Toimiva liikenne lisää aina alueen ja toimijoiden elinvoimaisuutta sekä asukkaiden sujuvaa arkea.

Liikkumiseen liittyviä palveluitamme ovat:

 • Joukkoliikenneselvitykset ja -suunnitelmat
 • Kaavoituksen liikennesuunnittelu
 • Katujen ja teiden esi- ja yleissuunnitelmat
 • Kävelyn ja pyöräilyn selvitykset
 • Liikenne- ja maankäyttömallit
 • Liikenne-ennusteet ja -tutkimukset
 • Liikenteen toimivuustarkastelut
 • Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
 • Liikennepoliittiset ja strategiset selvitykset
 • Esteettömyys
 • Liikkumisen ohjaus
 

Yhteystiedot:

Timo Kärkinen
Timo Kärkinen Business Unit Manager, Transport Consulting
+358 207 864 312
Olli Haveri
Olli Haveri Liiketoiminnan kehitysjohtaja
+358 207 864 305
Jorma Mäntynen
Jorma Mäntynen Johtaja, Professori, Director, Professor