• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Sidosryhmätyö ja osallistuminen

Osallistumisprosessien organisointi sekä yhteiskehittelyprosessit laajoissa, monialaisissa hankkeissa ovat ominta osaamistamme WSP:ssä.

 

Haluatko varmistaa hankkeen hyväksyttävyyden ja käyttää innostavia menetelmiä keskustelun avaamiseen? Haluatko sitouttaa eri sidosryhmiä? Laajoihin hankkeisiin on hyvä liittää sosiaalisten (ihmisiin kohdistuvien) vaikutusten arviointi. Kytkemme eri ryhmät mukaan oman ympäristönsä suunnitteluun tai suunnitelman arviointiin ja haemme yhdessä parasta toteutettavissa olevaa ratkaisua. Tässä käytämme kysely, haastatteluja ja työpajamenetelmiä.

WSP:n osallistumisprosesseissa käytetään muun muassa:

  • sidosryhmä- ja intressianalyysejä
  • konfliktien ratkaisua ja ennaltaehkäisyä sekä asiantuntijoille että käyttäjille soveltuvia yhteiskehittelyn menetelmiä kuten Käyttäjäroolit ja Charrette
  • luovia työpajamenetelmiä kuten Mielikuvakollaasi, Tulevaisuuden otsikot tai Budjettityöpaja
 

Yhteystiedot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown