• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Infrasuunnittelu

Tarjoamme kokonaisvaltaista väylien hallintaa suunnittelusta rakentamiseen, hoitoon ja ylläpitoon.
Monialaosaamisemme mahdollistaa kokonaisvaltaisen ratojen suunnittelun. Ratasuunnittelutyömme kattavat radat ja niiden lähialueet, sillat, tunnelit ja alikulut sekä asemarakenteet.
WSP:n Vesihuoltoyksikön palvelut kattavat vesihuoltoverkostoihin, hulevesien hallintaan, vesistöihin, sekä verkosto- ja virtausmallinnukseen liittyvät tehtävät.
Tietomallinnus on osa päivittäistä suunnittelutyötä WSP:llä kaikissa rakennetun ympäristön suunnitteluyksiköissämme.