• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Liikkuminen ja liikenne

Kävely ja pyöräily ovat viime vuosina vahvistuneet tärkeäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua. WSP:n liikennesuunnittelu on ollut mukana kehityksessä yhtenä alan kärkiosaajista.
WSP:llä on erinomainen kokemus joukkoliikenteen eri osa-alueista. Asiantuntijamme muodostavat monipuolisen, tehokkaan ja luovan ryhmän, jonka ammattitaito ja kokemus antavat vankan perustan toiminnallemme.
Liikenteen rooli yhteiskunnan muuttuessa kasvaa jatkuvasti. Uusi valtakunnallinen liikennepolitiikka korostaa käyttäjälähtöisyyttä matka- ja kuljetusketjujen kehittämisessä.

 

Liikenteen ja liikkumisen liiketoiminnallamme on vankka osaaminen liikennesuunnittelussa, liikennetutkimuksissa sekä liikenteen selvityksissä ja malleissa. Liikenteen selvityksissä keskeisesti esillä ovat liikennepolitiikka ja -strategiat, liikennejärjestelmän selvitykset ja suunnittelu, liikenne- ja maankäyttömallit, joukkoliikenteen suunnittelu sekä kävelyn, pyöräilyn ja esteettömyyden osa-alueet.

Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa useissa monialaisissa projekteissa. Tarjoamme osaamistamme monialaisesti muun muassa arkkitehtien, maisema-arkkitehtien, muotoilijoiden sekä talouden ja infrastruktuurin asiantuntijoiden kanssa.

Trafix on nyt osa WSP:tä!