• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Liikkuminen ja liikenne

Monialaosaamisemme mahdollistaa kokonaisvaltaisen ratojen suunnittelun. Ratasuunnittelutyömme kattavat radat ja niiden lähialueet, sillat, tunnelit ja alikulut sekä asemarakenteet.
Kävely ja pyöräily ovat viime vuosina vahvistuneet tärkeäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua. WSP:n liikennesuunnittelu on ollut mukana kehityksessä yhtenä alan kärkiosaajista.
WSP:llä on erinomainen kokemus joukkoliikenteen eri osa-alueista. Asiantuntijamme muodostavat monipuolisen, tehokkaan ja luovan ryhmän, jonka ammattitaito ja kokemus antavat vankan perustan toiminnallemme.
Liikenteen rooli yhteiskunnan muuttuessa kasvaa jatkuvasti. Uusi valtakunnallinen liikennepolitiikka korostaa käyttäjälähtöisyyttä matka- ja kuljetusketjujen kehittämisessä.

 

Liikenteen ja liikkumisen liiketoiminnallamme on vankka osaaminen liikennesuunnittelussa, liikennetutkimuksissa sekä liikenteen selvityksissä ja malleissa. Liikenteen selvityksissä keskeisesti esillä ovat liikennepolitiikka ja -strategiat, liikennejärjestelmän selvitykset ja suunnittelu, liikenne- ja maankäyttömallit, joukkoliikenteen suunnittelu sekä kävelyn, pyöräilyn ja esteettömyyden osa-alueet.

Liikennesuunnittelu on johtavassa roolissa useissa monialaisissa projekteissa. Tarjoamme osaamistamme monialaisesti muun muassa arkkitehtien, maisema-arkkitehtien, muotoilijoiden sekä talouden ja infrastruktuurin asiantuntijoiden kanssa.