• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Ohjelmistopalvelut

Meneillään oleva digitalisaatio mullistaa perinteisiä tapoja toimia. Se koskee kaikkia toimialoja, mullistaa aiempia kilpailuasetelmia, muuttaa koko ekosysteemiä ja arvoverkostoa sen ympärillä. Digitalisaatio on valtava mahdollisuus, mutta sen käytäntöön jalkauttaminen ei aina ole helppoa ja vaatii, että päämäärä on selvä ja yritysjohto on 100% mukana viemässä digitaalista muutosta läpi.

WSP:n tavoitteena on olla edelläkävijä digitalisaatiossa ja siihen liittyvissä ohjelmistoratkaisuissa. Tarvitaan luovaa ja ennakkoluulotonta asennetta etsimään uudenlaisia toimintatapoja ja prosesseja, joissa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia. Onnistuessaan ne synnyttävät monenlaisia eri mittareilla mitattavia hyötynäkökulmia muun muassa turvallisuutta, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.  

Tarjoamme asiakkaillemme palveluja ja ohjelmistoratkaisuja digitalisaatioon ja sen muutoksen läpiviemiseen.  

 

WSP toimii yhteistyössä maailman johtavan 3DEXPERIENCE-yritys Dassault Systèmesin kanssa. WSP ja Dassault Systèmes haluavat uusien kaivosteollisuudelle kehitettyjen 3D-ohjelmistoratkaisujen kautta tehostaa kaivosten prosesseja ja tarjota vuorovaikutteisia ratkaisuja nopeamman päätöksenteon tueksi.
WSP:N HYÖTYPELITIIMI HALLITSEE MEDIATEKNOLOGIAN JA TUNTEE SOVELLUSKEHITYKSEN KIEMURAT
Tietomallinnus on osa päivittäistä suunnittelutyötä WSP:llä kaikissa rakennetun ympäristön suunnitteluyksiköissämme.