• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Rakennuttamispalvelut

Roolimme hankkeissa määräytyy asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan. Rooli voi vaihdella suurien hankkeiden useiden erikoisresurssien tarpeista aina pienien hankkeiden yhdistettyihin rakennuttamis- ja valvontatehtäviin.
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään asiakkaan tarpeet ja hankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä asetetaan hankkeelle tavoitteet. Hankesuunnitelma on perustana investointipäätökselle.
Kustannussuunnittelu ja -ohjaus on erittäin tärkeää jo hankkeen alkuvaiheista alkaen. Siihen käytetty panostus maksaa itsensä takaisin yleensä moninkertaisesti.
WSP:n Hankintapalvelut varmistavat onnistuneen kilpailutuksen
Vaativien, suurien tai nopeassa aikataulussa toteutettavien rakennushankkeiden taloudellisin ja tehokkain toteutustapa on projektinjohtopalvelumallilla rakennuttaminen.
Terve Talo -järjestelmäämme kuuluvat koko rakennushankkeen ajalle tarkoitettu ohjaus ja seuranta sekä valvonnan raportointijärjestelmät aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon.

 

Henkilöstöllämme on vankka kokemus kiinteistöjen projektinjohto-, rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Erityisosaamistamme ovat korjausrakentamiseen, sisäilmaongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyvät toimeksiannot. Hallitsemme julkiset hankintamenettelyt ja tunnemme tilaajavastuulain vaatimukset.

Asiakkaitamme ovat niin julkinen hallinto kuin yksityinenkin sektori, muun muassa kiinteistö- sekä asunto-osakeyhtiöt.

Esimerkkejä hankesuunnittelu-, rakennuttamis- sekä valvontatehtävistä ovat

  • asuntoyhtiöiden parveke- ja julkisivukorjaukset
  • asuntoyhtiöiden viemärinpinnoitukset ja linjasaneeraukset
  • sisäilma- ja homevauriokorjaukset
  • vesikattokorjaukset


Hankesuunnittelu
Rakennushankkeen alussa selvitetään eri hankevaihtoehtoja, joita voivat olla esimerkiksi kiinteistön purku, korjaaminen, laajentaminen tai uudisrakentaminen. Tilaajan tarpeet otetaan huomioon hankeselvityksessä, jonka perusteella laaditaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa esitetään rakennushankkeen sisältö ja alustava kustannusarvio.

Rakennuttaminen
Rakennuttamiseen sisältyvät muun muassa suunnittelun ohjaus, kustannusarvion sekä urakka-asiakirjojen laatiminen, kilpailuttaminen ja urakoitsijan valinta yhdessä tilaajan kanssa. Rakennuttamisvaiheessa arvioidaan erilaisia toteutustapoja parhaan ja taloudellisimman ratkaisun löytämiseksi.

Työmaavalvonta
Työmaavalvoja seuraa teknisten, taloudellisten ja urakka-sopimuksessa sovittujen asioiden toteutumista sekä urakoitsijan laatujärjestelmän noudattamista. Työhön voi kuulua, tilaajan niin halutessa, myös työturvallisuus-koordinaattorin tehtävät.

Huomioithan, että  PTS Kiinteistötekniikka Oy ja siihen kuuluva RSLab Oy ovat nyt osa WSP:tä.

Yhteystiedot:

WSP Finland,
Kympinkatu 3B,
40320 Jyväskylä
Puhelinvaihde: +358 207 864 11