• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Projektejamme

Olemme todella ylpeitä eri alojen projekteistamme. Projektiportfoliomme kuvaa huippuosaamistamme parhaalla mahdollisella tavalla. Projektiesittelyissä näet miten muunnamme asiakkailla olleet visiot todeksi sekä otamme huomioon taloudelliset, tekniset, sosiaaliset ja ekologiset asiat ja muutamme ne kestäviksi ratkaisuiksi.

 
 
 
 
 

Turun kaupunki on tilannut WSP:ltä suunnitelman mahdollisesti rakennettavan raitiotien vaikutuksista, vertailuvaihtoehdoista, kustannusarvioista ja laajenemismahdollisuuksista. Turun kaupunki on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin noin 1 600 asukkaalla vuodessa. Seudun sisäisten matkojen määrän ennustetaan kasvavan 25 %:lla vuoteen 2035 mennessä. Nykyisen liikenneverkon välityskykyä ei voi nostaa samassa suhteessa kasvun kanssa keskustan tilanpuutteen vuoksi. Tämän takia kaupunki halusi selvittää, mikä olisi sille paras joukkoliikennemuoto tulevaisuudessa. Päätös mahdollisesta raitiotiestä tehdään syksyllä 2015.

Brondan kulman toimistokiinteistö sijaitsee arvokkaalla paikalla Helsingin Etelä-Esplanadin puiston kulmalla. Vuonna 1975 arkkitehti Keijo Petäjän piirtämä Kansallis-Osake-Pankin talo kaipasi tilojen uudistamista ja laajentamista. WSP teki taloon kuntotutkimukset sekä vastasi rakennesuunnittelusta.