• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 

Projektejamme

Olemme todella ylpeitä eri alojen projekteistamme. Projektiportfoliomme kuvaa huippuosaamistamme parhaalla mahdollisella tavalla. Projektiesittelyissä näet miten muunnamme asiakkailla olleet visiot todeksi sekä otamme huomioon taloudelliset, tekniset, sosiaaliset ja ekologiset asiat ja muutamme ne kestäviksi ratkaisuiksi.

 
 
 
 
 

Liikennevirasto suunnittelee parhaillaan seuraavaa valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta, jossa tutkitaan laajasti suomalaisten liikkumista. Edellinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutettiin vuosina 2010–11 puhelinhaastatteluna. Nyt tutkimusmenetelmä muuttuu, kun vastaaminen tapahtuu nyt myös internetin kautta. Seuraavassa tutkimuksessa on myös mahdollista toteuttaa kaupunkiseutukohtaisia lisäotoksia.

Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemalleja on kehitetty ja päivitetty jatkuvasti. WSP on ollut vahvasti mukana etenkin henkilöliikenteen mallintamisessa. Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemallit kattavat koko Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Riihimäen seudun. Mallit palvelevat erityisesti Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelmaa koskevia tarkasteluja.

WSP auditoi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita Turku−Tampere välillä. Selvitys keskittyi valtatien 9 läheisyydessä sijaitseviin taajamiin sekä Turku−Toijala -radan lähialueeseen. Työ valmistui loppuvuonna 2013.