• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Espoon kaupunkirata Leppävaara−Kauklahti, ratasuunnittelu

WSP on laatinut yhteistyössä Pöyryn kanssa ratasuunnitelman Espoon kaupunkiradalle välille Leppävaara−Kauklahti.

Bullet Palvelualueemme
 
 
 

Asiakkaan haaste:

Espoon kaupunkirata on yksi pääkaupunkiseudun liikenneverkon kehittämisen tärkeimmistä kohteista. Kaupunkiradan ensisijaisena tavoitteena on lisätä lähijunien välityskykyä, mahdollistaa ja nopeuttaa kaukojunaliikenteen raiteita käyttävien lähijunien kulku sekä parantaa junaliikenteen täsmällisyyttä vähentämällä radan häiriöherkkyyttä. Tavoitteen täyttymiseksi kaupunkiradalle on suunniteltu kaksi lisäraidetta.

Kaupunkiradasta on aiemmin valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2003 välille Leppävaara–Espoon keskus ja yleissuunnitelma vuonna 2010 välille Espoon keskus–Kauklahti.

Ratkaisumme:

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma ehdottaa, että tulevaisuudessa kaksi eteläisintä raidetta on Espoon kaupunkiliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta kaukoliikenteen sekä Kirkkonummen ja Karjaan lähiliikenteen käytössä. Ratasuunnitelmassa kehitetään Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen ja Kauklahden asemia, liityntäpysäköintiä ja varustelua. Lisäksi on suunniteltu poikittaiset katuyhteydet, kevyen liikenteen yhteydet, radan varren laatureitti sekä kuivatus. Ympäristöselvityksen yhteydessä on tutkittu muun muassa melu- ja tärinäalueet ja niille tehtävät toimenpiteet sekä määritelty asema-alueiden, alikulkujen ja meluesteiden arkkitehtoninen ilme.

 

Yhteystiedot:

Jari Niskanen
Jari Niskanen Business Area Director
Jari Kaukonen
Jari Kaukonen Sales Manager
+358 400 843 951, +358 207 864227
Risto Jounila
Risto Jounila Technical Director