• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

HLJ 2015 Kävelyn ja pyöräilyn osastrategia

Helsingin seudun liikenne laatii joka neljäs vuosi Helsingin seutua koskevan liikennejärjestelmäsuunnitelman, jossa luodaan linjaukset ja tavoitteet tulevaisuuden liikenteelle pääkaupunkiseudulla Tavoitteena on kasvattaa kävelyä ja pyöräilyä kulkumuotona sekä edistää niitä osana toimivaa kestävän liikkumisen matkaketjua. WSP on laatimassa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tueksi kävelyn ja pyöräilyn osastrategiaa 2015. Työ aloitettiin loppuvuonna 2013 ja se valmistuu keväällä 2014.

 

Kävelyn ja pyöräilyn osalta laaditaan osastrategia, jonka tavoitteena on luoda kehittämisperiaatteet ja toimenpiteet. Osastrategiassa tehdään nykytilan analyysi, jossa selvitetään kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet ja toimenpiteiden edistyminen edellisen suunnitelman jälkeen. Työssä halutaan korostaa kävelyn ja pyöräilyn itsenäisiä rooleja ja niiden mahdollisuuksia.

Työn tavoitteena on laatia yhteinen linja kävelyn ja pyöräilyn seudulliseen kehittämiseen, lisätä konkretiaa esitettyihin toimenpiteisiin ja perustella kehittämisen merkitys liikennejärjestelmän kokonaisuuden kannalta.

Asiakas: Helsingin seudun liikenne, HSL Liikennejärjestelmäosasto

 

Yhteystiedot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Timo Kärkinen
Timo Kärkinen Business Unit Manager, Transport Consulting
+358 207 864 312