• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Helmet –liikenne-ennustemallit

Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemalleja on kehitetty ja päivitetty jatkuvasti. WSP on ollut vahvasti mukana etenkin henkilöliikenteen mallintamisessa. Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemallit kattavat koko Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Riihimäen seudun. Mallit palvelevat erityisesti Helsingin seudun liikennejärjestelmä-suunnitelmaa koskevia tarkasteluja.

 

Mallit koostuvat useasta osasta. WSP toimi pääkonsulttina henkilöliikenteen kysyntämallien osiossa. Helsingin seudun liikenteelle (HSL) toteutettuun hankkeeseen sisältyi kysyntämallien estimointi, tilastollinen testaus, käytännön testaus ennustetilanteissa sekä käyttöjärjestelmän laadinta. Kysyntämallit koostuvat useista eri osamalleista, joilla kuvataan eri alueiden liikennettä ja henkilöauton omistusta. Mallit perustuvat HSL:n liikkumistutkimusten tuloksiin.

Helsingin seudun malleilla ennustetaan seudun asukkaiden tekemien matkojen määrää, kulkutapoja ja suuntautumista mallialueella. Matkat on ryhmitelty kuuteen eri matkaryhmään matkan tarkoituksen mukaan. Kulkutavan valintaa auton, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen välillä ohjaavat muun muassa eri kulkutapojen käytön kustannukset, matka-aika ja henkilöauton omistus. Matkojen suuntautuminen riippuu asukkaiden, työpaikkojen ja palvelujen sijainnista.  Järjestelmässä otetaan huomioon lisäksi mallialueen ulkopuolelta tuleva liikenne, joka lisää liikenneverkon kuormitusta.

 

Yhteystiedot:

Timo Kärkinen
Timo Kärkinen Business Unit Manager, Transport Consulting
+358 207 864 312