• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Kehärata, Vantaa

Kehärata tiivistää pääkaupunkiseutua, puolessa tunnissa Helsinki−Vantaan lentokentältä Helsingin keskustaan. Rautatieliikenteen pääradan ja Martinlaakson lähiliikenneradan yhdistävä Kehärata on vuosikymmenen tärkeimpien ratahankkeiden joukossa. Kehäratahanke tuo uusia pääkaupunkiseudun alueita raideliikenteen piiriin ja kytkee Helsinki−Vantaan lentokentän raideverkkoon.

 

Kehäradan rakentaminen alkoi vuoden 2009 keväällä ja liikennöinti radalla alkaa vuonna 2014. Melkein 20 kilometriä pitkä rata parantaa erityisesti Vantaan poikittaisliikennettä ja kytkee sen entistä laajemmin rataverkkoon. Liityntäliikenteen ansiosta Kehäradan hyödyntäminen on varteenotettava vaihtoehto myös kauempana asuville.

Kehäradan uudet matalalattiajunat liikennöivät aikanaan kymmenen minuutin vuorovälein ruuhka-aikoina molempiin suuntiin. Kapasiteetti on tehokkaassa käytössä, sillä junat pystyvät kulkemaan radalla ympyrää. Suunnanvaihtoja pääteaseman kautta ei tarvita. Matka-aika Helsingistä lentokentälle on noin puoli tuntia.

WSP on Kehärata-hankkeen avorata- ja tunneliosuudessa mukana monin tavoin. WSP vastaa koko linjan ympäristösuunnittelun koordinoinnista sekä Vantaankosken, Kivistön ja Leinelän asemien arkkitehtisuunnittelusta yhdessä Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n kanssa.

Läntinen avorataosuus Vantaankoskelta ratatunnelin suulle on WSP:n käsialaa rata-, geo-, ympäristö-, rakenne- ja siltasuunnittelun osalta. Pakettiin kuuluu myös risteävien katujen ja huoltoteiden suunnittelu. Lisäksi WSP vastaa koko avorataosuuden suunnittelun laadunvarmistuksesta. Tunneliosuuteen on liittynyt tie- ja katujärjestelyjen suunnittelua, geotekniikkaa, kalliomekaniikkaa sekä ympäristösuunnittelua.

Asiakas: Liikennevirasto, Vantaan kaupunki

 

Yhteystiedot:

Jari Niskanen
Jari Niskanen Business Area Director
Sami Niemelä
Sami Niemelä Business Unit Manager, Bridges Helsinki
+358 207 864 674
Arto Kaituri
Arto Kaituri Business Unit Manager, Landscape architecture
+358 207 864 407
Sami Lampinen
Sami Lampinen Johtava asiantuntija, Senior Consultant
+358 207 864 514