• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Netzstadt Sibbesborg

 

Sibbesborgin osayleiskaava hankkeeseen liittyvät vesihuollon esisuunnitelma sekä hulevesien hallinta konsepti laadittiin 2013 palvelemaan Sibbesborgin alueen maankäytön kehittymistä.
Lue lisää: http://www.sipoo.fi/fi/sibbesborg/suunnittelu/selvitykset