• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Pilke-talo

Pilke-talo sijaitsee Rovaniemen Sahanperällä, Ounasjoen törmällä. Se on Metsähallituksen toimitalo. Pilkkeen haluttiin ilmentävän Metsähallituksen ympäristölinjauksia. Lähtökohtana oli puu: puu on ainoa täysin uusiutuva rakennusmateriaali ja sitä löytyy Suomesta runsaasti.

 

Pilke-talo on lähes kokonaan rakennettu paikallisesta puusta. Puurakenteisen Pilkkeen hiilidioksidipäästöt ovat vain kolmanneksen vastaavan kokoiseen teräs- tai betonirakennukseen verrattuna.

Pilkkeen haluttiin ilmentävän Metsähallituksen ympäristölinjauksia ja tekevän oikeutta kaupunkikuvallisesti merkittävälle rakennuspaikalle. Pilke on suomalaisen arkkitehtuurin taidonnäyte. Pilke-talossa toimii myös pohjoisten metsien kestävää käyttöä esittelevä Tiedekeskus Pilke.

WSP vastasi kohteen rakennesuunnittelusta. Rakennusteknisesti Pilke on puinen pilari-palkkirakenne, joka on jäykistetty betonisilla porrashuoneilla ja hissikuilulla.

Julkisivut ovat puulla paikalla verhottuja puuelementtejä. Ulkosivun rakenne on myös kantava.  Pilkkeen julkisivumateriaaliksi valittiin kuusi. Puun elävä pinta on jätetty näkyväksi.

Suunnitteluratkaisun tuloksena oli vetovoimainen maamerkki. Metsähallituksen toimitalossa työskentelee 135 ihmistä. Toimitalon työtilat ovat valoisia ja niitä on helppo muunnella tarpeen mukaan. Pilke on suomalaisen kestävän arkkitehtuurin inspiroiva esimerkki.

 

Yhteystiedot:

Sami Lampinen
Sami Lampinen Johtava asiantuntija, Senior Consultant
+358 207 864 514