• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Turku−Tampere yhteysvälin kävelyn ja pyöräilyn auditointi

WSP auditoi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita Turku−Tampere välillä. Selvitys keskittyi valtatien 9 läheisyydessä sijaitseviin taajamiin sekä Turku−Toijala -radan lähialueeseen. Työ valmistui loppuvuonna 2013.

 

Varsinais-Suomen ELY -keskus on mukana kehittämässä Turku−Tampere yhteysväliä.  Yhteysvälin tarkastelussa haluttiin ottaa huomioon jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ja niiden kehittäminen, etenkin valtatien 9 ympäristössä ja Turku−Toijala -radan lähialueella.  Asiakas tarvitsi tietoa jalankulun ja pyöräilyn  nykytilanteesta, suunnitelmista ja kehittämisperiaatteista. Oman mausteensa työhön toi sen ensikertaisuus – vastaavaa tarkastelua ei ole ennen tehty ja työn tulisi jatkossa toimia esimerkkinä muille kehityskäytävähankkeille.

WSP:n lähtökohta oli innovatiivinen ote nykyisten olosuhteiden ja suunnitelmien tarkastuksessa. Auditoinnissa tarkasteltiin alueen nykyisiä väyliä ja olemassa olevia suunnitelmia yleisten suunnitteluperiaatteiden ja linjausten mukaisesti. Työssä selvitettiin näkyivätkö nykyiset vallalla olevat suunnitteluperiaatteet alueen kuntien ja taajamien suunnitelmissa, ja esitettiin tarvittaessa toimenpiteitä olosuhteiden kehittämiseksi. Lisäksi työssä ehdotettiin välineitä kävelyn ja pyöräilyn suunnittelun ja työmenetelmien kehittämiseksi.

 

Yhteystiedot:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Timo Kärkinen
Timo Kärkinen Business Unit Manager, Transport Consulting
+358 207 864 312