• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen esiselvitys

Liikennevirasto suunnittelee parhaillaan seuraavaa valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta, jossa tutkitaan laajasti suomalaisten liikkumista. Edellinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutettiin vuosina 2010–11 puhelinhaastatteluna. Nyt tutkimusmenetelmä muuttuu, kun vastaaminen tapahtuu nyt myös internetin kautta. Seuraavassa tutkimuksessa on myös mahdollista toteuttaa kaupunkiseutukohtaisia lisäotoksia.

 

Edellinen valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus toteutettiin vuosina 2010–11 puhelinhaastatteluna. Nyt tutkimusmenetelmä muuttuu, kun vastaaminen tapahtuu nyt myös internetin kautta. Seuraavassa tutkimuksessa on myös mahdollista toteuttaa kaupunkiseutukohtaisia lisäotoksia.

WSP on avustanut Liikennevirastoa laatimalla henkilöliikenteestä esiselvityksen, jossa selvitettiin, mitä tutkimusmenetelmän muutos merkitsee aikasarjojen säilyttämisen kannalta. Lisäksi arvioitiin EU:sta tulevia suosituksia, tutkimuksen otantaa ja mitä vastaustapoja tutkimuksessa voitaisiin käyttää. Samoin selvitettiin, mitä kaupunkiseutujen osallistuminen tutkimukseen tarkoittaisi käytännössä, minkäkokoisia kaupunkiseutujen lisäotokset voisivat olla sekä arvioitiin selvitettävien asioiden vaikutuksia tutkimuksen kustannuksiin.  Lisäksi ehdotettiin uutta tapaa eri vastaustavoilla kerättyjen tietojen yhdistämiseen.

Lue lisää raportista

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lts_2013-53_valtakunnallinen_henkiloliikennetutkimus_web.pdf

 

Yhteystiedot:

Timo Kärkinen
Timo Kärkinen Business Unit Manager, Transport Consulting
+358 207 864 312