• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Mitä kestävä kehitys meille tarkoittaa

WSP on vastuullinen asiantuntijayritys, joka ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja sekä rakennettuun että luonnontilaiseen ympäristöön.

 

Vastuullisia suunnitteluratkaisuja

Me WSP:llä näemme, että ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoisesti tehdyt suunnitteluratkaisut takaavat yhteiskunnallemme terveen tulevaisuuden. Ymmärrämme vastuumme kestävän kehityksen tukemisessa jokaisella suunnittelutasolla. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on sisäänrakennettu tavoitteisiimme ja projekteihin, joita teemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

WSP on kestävän kehityksen strategia liiketoiminnan eri osa-alueilla ja toteutamme sitä päivittäisessä työssämme. Autamme asiakkaitamme eri puolilla maailmaa siirtymään vähähiilisempään ja luonnonvaroja säästävään toimintaan sekä mukautumaan muutoksiin, joita joissakin maissa jo koetaan. Kehitämme jatkuvasti asiantuntijuutta eri suunnittelualoillamme, jotta asiakkaamme pääsevät hyötymään viimeisimmästä tiedosta. Samalla luomme WSP:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuutta arjessa

Muuttamalla omaa tapaamme toimia ja tekemällä valintoja niin liiketoiminnassa kuin arkielämässä, voimme vähentää omia negatiivisia vaikutuksia elinympäristöömme.

  • WSP:llä ylläpidetään työmatkaliikkumissuunnitelmaa, jonka avulla kannustetaan työntekijöitä kestävään liikkumiseen sekä työ- että vapaa-ajan matkoilla. Tähän kuuluu muun muassa vuosittaiseen valtakunnalliseen pyöräilyn kilometrikisaan osallistuminen useilla joukkueilla.
  • Videoneuvotteluiden hyödyntäminen sekä projekteissa että sisäisessä toiminnassa vähentää WSP:n työntekijöiden matkustustarvetta merkittävästi, ja säästää siten ympäristöä.
  • Jätteiden kierrätys on WSP:llä itsestään selvä osa jokapäiväistä toimintaa.