• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

WSP:llä tutkittu uutta siltatyyppiä

WSP:ssä on saatu valmiiksi diplomityö uuden siltatyypin soveltumisesta Suomeen. Niin kutsuttu extradosed-siltatyyppi yhdistää perinteisten palkkisillan ja vinoköysisillan piirteitä. Se on suunniteltu täyttämään 100–200 metrin välinen jännemittaväli, mihin ei tähän mennessä ole ollut taloudellista vaihtoehtoa Suomessa.

 

Diplomityön tekijän, Oulun yliopistosta keväällä 2014 valmistuneen Sami Laatikaisen mukaan kyseessä on palkki- ja vinoköysisillan ominaisuuksia yhdistävä siltatyyppi, joka näyttää pitkälti vinoköysisillalta. Erona on pylonin korkeus, joka on vain puolet vinoköysisillan tyypillisestä pylonista. Myös päällysrakenne on jäykempi kuin vinoköysisilloissa, mutta palkkisiltaa hoikempi.

Suomenkielistä tutkimusta tästä siltatyypistä ei ole aiemmin tehty.

”Extradosed-sillat ovat yleistyneet maailmalla viimeisen 20 vuoden aikana. Ne on kehitetty jännemitoille, jotka jäävät vinoköysi- ja palkkisiltojen taloudellisten jännemittojen välimaastoon. Palkkisiltojen kustannustehokkuus alkaa heikentyä yli 100 metrin jännemitoilla. Vinoköysisillan kustannustehokkaat jännemitat taas lähtevät 200 metristä”, projekti-insinööri Sami Laatikainen WSP:ltä kertoo.

Extradosed-siltoja on tehty tähän mennessä eniten Japanissa, joista ensimmäinen valmistui vuonna 1994. Koko maailmassa tätä siltatyyppiä on noin 120.

Extradosed-siltatyyppin rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia koskeva diplomityö sisälsi
case-tutkimuksen Sulkavalla sijaitsevasta Vekaransalmen lossin korvaamisesta uudella siltatyypillä. Tutkimuksessa vertaillaan betonirakenteista ja liittorakenteista extradosed-siltaa paikalle tiesuunnitelmavaiheessa suunniteltuun liittopalkkisiltaan.