• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Advisory Services vastaa arktisen Euroopan matkailuhankkeesta

Olemme saaneet kansainvälisen tarjouskilpailun kautta tehtäväksemme arktisen Euroopan saavutettavuuden kehittämishankkeen. WSP:n asiakkaina ovat Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin matkailuelinkeinojen liitot. Ensi vuoden loppuun saakka kestävän hankkeen tavoitteena on parantaa alueen saavutettavuutta kohdemarkkinoilta sekä pohjoisen alueen sisäisiä matkaketjuja.

 

WSP aloitti professori Jorma Mäntysen johdolla yhdyskuntien ja elinkeinoelämän kehittämiseen ja kasvuun erikoistuneen Advisory Services -konsultointipalvelun vuoden 2016 alusta. Konsultointipalvelut ovat suunnattu erityisesti viranomaisille, kaupunkien johdolle, elinkeinoelämän toimijoille sekä maan- ja kiinteistön omistajille.

Palvelun tavoitteena on hahmottaa yhdyskuntien kehityksen ja kasvun tavoitteet tuottavuuden ja kannattavuuden kautta sekä selvittää kuinka tavoitteisiin päästään. Palvelut hyödyntävät WSP:n osaamista monipuolisesti yli organisaatiorajojen. Visit Arctic Europe Accessibility Consulting -hankkeessa hyödynnetään WSP:n osaamista muun muassa lentoliikenteessä, joukkoliikenteessä, palvelumuotoilussa ja konseptoinnissa.

Projektissa on mukana useita alikonsultteja ja se työllistää erityisesti Tampereen toimipisteen henkilöitä. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Jorma Mäntynen ja käytännön projektipäällikkönä Tuuli Rantala.

 

Yhteystiedot:

Jorma Mäntynen
Jorma Mäntynen Johtaja, Professori, Director, Professor
Tuuli Rantala
Tuuli Rantala Erityisasiantuntija, Specialist