• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Dassault Systèmes ja WSP yhteistyöhön kaivosteollisuuden kannattavuuden ja kestävyyden kehittämiseksi

Suomen WSP on aloittanut yhteistyön 3DEXPERIENCE-yritys Dassault Systèmesin kanssa. WSP ja Dassault Systèmes haluavat uusien kaivosteollisuudelle kehitettyjen 3D ohjelmistoratkaisujen kautta tehostaa kaivosten prosesseja ja tarjota vuorovaikutteisia ratkaisuja nopeamman päätöksenteon tueksi. Dassault Systèmesin kaivosteollisuudelle tarjottaviin uusiin ratkaisuihin kuuluvat Lean Mine Construction ja Perfect Mine and Plant.

 

“Kiinnostus kaivosteollisuutta kohtaan on Pohjoismaissa suuri, vaikka ala onkin viimeisen vuosikymmenen aikana kohdannut vakavia liiketoimintahaasteita. Heikko taloustilanne ja vaihteleva kysyntä ovat heikentäneet tuottavuutta samalla kun liiketoiminnan kustannukset ovat kasvaneet. Kaivostoiminta edellyttää nykyisin myös yhä tiiviimpää vuorovaikutusta tuotannonohjauksen, kaivossuunnittelijoiden, rikastamon ja geologien välillä. Dassault Systèmes tarjoaa tähän innovatiivisen lähestymistavan, jolla voidaan parantaa kaivosalan kannattavuutta ja vakautta”, sanoo Dassault Systèmesin Pohjois-Euroopan toimitusjohtaja Stephen CHADWICK.

Vahvistaakseen edelleen asemaansa Pohjois-Euroopan luonnonvarateollisuuden halutuimpana kumppanina, WSP päätti yhdistää voimansa Dassault Systèmesin kanssa.

”Dassault Systèmesin laajan tuote- ja palveluvalikoiman ansiosta voimme tukea asiakkaitamme tehokkaammin koko kaivoshankkeen elinkaaren ajan aina malmin etsintävaiheesta operatiiviseen toimintaan ja edelleen sulkemiseen ja maisemointiin", sanoo geologi ja Kanadan WSP:n Frontend Mining Group Manager Todd McCracken.

Kaivosteollisuus voi oppia paljon perinteisestä teollisuustuotannosta, kuten eri liiketoimintatilanteiden nopeasta simuloinnista. Opin avulla voidaan kehittää nopeasti ratkaisuja kysynnän tai hinnoittelun heilahteluihin. Tämä auttaa kaivosteollisuuden suorituskyvyn haasteissa”, kertoo Suomen WSP:n kaivospalveluiden johtaja Petteri Somervuori ja jatkaa

Kaivostoiminnassa on tyypillistä suorituskyvyn vaihtelut, epävakaa markkinatilanne ja nopeasti syntyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet. Dassault Systèmesin teollisuusratkaisut parantavat vuorovaikutusta paitsi sisäisten sidosryhmien myös yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa.  Virtuaalinen ja vuorovaikutteinen ohjelmistoympäristö tukee innovointia ja auttaa sidosryhmiä hyödyntämään kaikki mahdollisuudet kaivoksen suunnittelun ja rakentamisen aikana.

Pohjoismaat ovat vakiinnuttaneet asemansa Euroopan johtavana kaivosliiketoiminnan keskuksena. Valtaosa Euroopan malminetsintätoiminnoista on keskittynyt Ruotsiin, Suomeen ja Norjaan. Eurominesin tuoreimman raportin mukaan Suomen ja Ruotsin yhteenlaskettu osuus metallimalmien louhinnasta vastaa jo 55:tä prosenttia koko Euroopan vuosittaisesta tuotannosta.

Pohjoismaat ovat vakiinnuttaneet asemansa Euroopan johtavana kaivosliiketoiminnan keskuksena. Valtaosa Euroopan malminetsintätoiminnoista on keskittynyt Ruotsiin, Suomeen ja Norjaan. Eurominesin tuoreimman raportin mukaan Suomen ja Ruotsin yhteenlaskettu osuus metallimalmien louhinnasta vastaa jo 55:tä prosenttia koko Euroopan vuosittaisesta tuotannosta.

Lisätietoja ratkaisuista:

http://www.3ds.com/industries/natural-resources/lean-mine-construction/ http://www.3ds.com/industries/natural-resources/perfect-mine-plant/.

 

Yhteystiedot:

Petteri Somervuori
Petteri Somervuori Business Unit Manager, Mine Planning and Rock Engineering