• Facebook
  • LinkedIn
  • Youtube
 
Finland  
 
 

Destia solmi sopimuksen KymiRingin allianssihankkeen toteutusvaiheesta

Destia on solminut sopimuksen KymiRing-moottoriurheilukeskuksen allianssihankkeen toteutusvaiheesta. KymiRingistä rakennetaan Pohjois-Euroopan johtava ajokoulutus-, liikenneturvallisuus- ja moottoriurheilukeskus Iittiin.

 

– Olemme innolla mukana toteuttamassa ainutlaatuista moottoriurheilukeskusta, joka valmistuessaan on Pohjois-Euroopan suurin. KymiRingin toteuttamisessa hyödynnämme Destian laajaa ja monipuolista osaamista sekä kumppaniverkostoamme, kertoo Destian työpäällikkö Ilkka Kaarakainen.

Allianssihankkeessa KymiRing Oy:n pääkonsulttina toimii WSP ja toteuttajana Destia. Hanke alkoi vajaa vuosi sitten kehitysvaiheella, johon kuului suunnittelu, teknisten ratkaisujen, kustannusten, tavoitemittareiden, toteutusaikataulun ja riskien analysointi. Kehitysvaihe saatiin päätökseen tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken, ja toteutusvaiheen rakentaminen käynnistyy kesäkuun alussa. Ensimmäisen toteutusvaiheen työt saadaan päätökseen vuoden 2107 loppuun mennessä.

KymiRingin ajokoulutuskeskus tulee käsittämään ajoharjoitteluradan, jossa voidaan toteuttaa raskaan liikenteen, pelastus- ja puolustusvoimien ajoneuvojen ajokoulutusta sekä siviililiikenneajoneuvojen ajoharjoittelua. Moottoriurheilutoiminnalle suunniteltu kokonaisuus koostuu 4,7 kilometriä pitkästä asfaltoidusta kansainvälisesti luokitellusta moottoriradasta, jonka yhteyteen kuuluu myös rallicrossrata. Lisäksi alueelle toteutetaan kartingrata sekä motocross-, speedway- ja endurorata.

Tavoitteena on, että alueelle rakennetaan myöhemmin myös hotelli, yrityspuisto, varikkoalue ja palvelukeskus.

 

Yhteystiedot:

Jari Kaukonen
Jari Kaukonen Sales Manager
+358 400 843 951, +358 207 864227